STARTSIDA ARBETEN   LÄNKAR  
   
   

  

http://www.lagman.vara.se

 

KVA- Kungliga Vetenskapsakademin

 
http://kva.se/

Eftersom det finns läroboksförfattare som inte lyckas hålla en en objektiv linje i klimatfrågan rekommenderar jag KVA:s två rapporter.
Dessa använder jag själv varje gång då jag tar upp klimatfrågan lite mer som i exempelvis Miljökunskapen men i andra kurser där klimatfrågan inte är lika stor refererar jag till dem.

Länkar om klimatet

http://www.kva.se/Documents/Vetenskap_samhallet/Miljo_klimat/Yttranden/uttalande_klimat_sv_090922.pdf

http://www.kva.se/Documents/Vetenskap_samhallet/Energi/Utskottet/rapport_energi_klimat_2007.pdf

 

Isen i Arktis

 http://arctic.atmos.uiuc.edu/cryosphere/

Titta först på diagram över isutbredning i arktis (överst på sidan) och antarktis (längre ned på sidan). Hur är trenden vid nord- o sydpolen när det gäller havsis? Sammanlagd isyta? Titta på diagrammet ”Global Sea Ice Area” nere på sidan. Längre ner på sidan: Gå in på ”Compare side by side”. Jämför sedan vissa datum. Minst is under 2007. Minst is under september månad. Jämför 2007 med 2009!

Diagramsida med isutvecklingen

  http://www.ijis.iarc.uaf.edu/en/home/seaice_extent.htm

Här kan du lätt följa isutbredningen dag för dag i diagramform.

Arktis temperatur

http://ocean.dmi.dk/arctic/meant80n.uk.php

Daglig medeltemp sedan 50-talet. Jämför 2000-talet med exempelvis med 50-talet för att kolla temperaturförändrigar runt nordpolen. Har det blivit varmare på somrarna nu eller under vintertiden? Vad är medeltemperaturerna under respektive årstid?
Grader i Kelvin, den blå strecken är nollpunkten. Den gröna kurvan är medeltemperaturen sedan 1958

Global temperatur

  http://www.remss.com/msu/msu_data_monthly.html

Pricka in anomaly, kolla sedan olika månader under olika år. Jämför febr 2010 med febr 1998. Båda är El ninomånader. Titta sedan på sept 1980, okt 1983, jan 1988, aug 1992, juni 1996. Alla är kalla månader efter stora vulkanutbrott St Helens USA 1980, El Chichon Mexico 1982, Augustin Alaska 1986, Pinatubo Filippinerna 1991, Mont Serrat Västindien 1995. Alla är stora vulkanutbrott som har gjort att medeltemperaturen var något lägre under 80 och 90-talen än på 2010-talet. Den största effekten kommer ibland något år senare. Det har varit vulkanutbrott även under 2010 men inte så stora som under tidigare decennier. Allra störst var Pinatubo. I år har Mont Serrat en vulkan på Island börjat ha utbrott. Jämför olika månader på exempelvis80-talet med 2010 och du ser att det sista årtiondet har varit varmare. Vilka var de varmaste vintrarna på 2000-talet?

Temperaturmätningar världen runt 

Denna norska sida erbjuder dig att snabbt hitta temperaturmätningar från hela världen.
http://rimfrost.no/

På bilden ser du sommartemperaturen i Uppsala från 1700-talet och framåt.
Med hjälp av denna sida kan du själv se hur den globala uppvärmningen har framskridit men även att denna är ojämn.
Du får även en möjlighet att komma bort från årsmedeltemperaturens dominans i alla vanliga diagram. Du kan se varje årstid för sig som exempelvis för Uppsala.

Du kan klicka till höger på den röda knappen show map och få fram olika platser med temperaturkurvor.
Till vänster kan du välja de flesta länderna och vissa regioner som "The Pacific". För varje land har du ett antal platser att välja på.
Det finns en grön knapp nere till vänter för "First time users" med förklaringar.
Vill du få exempel på områden som inte följt med i den globala uppvärmningen, klicka här
Något som kanske överraskar dig

Kurvor över årstemperaturer

http://discover.itsc.uah.edu/amsutemps/

Klicka på global atmospheric trend

Daglig medeltemperatur: Sea Surface, sedan kan du beställa tempnivån
på olika höjder över havet. Klicka in höjd och årtal. Varför låg temperaturen
så högt under första halvan av 2010?  Svar El Nino. Gäller det också på högre höjder?

 

Havsnivå

1. Esa satelliten Envisat

 

http://www.aviso.oceanobs.com/en/news/ocean-indicators/mean-sea-level/products-images/index.html

Du ser nu en karta med haven i olika färger som visar havsnivåförändringen. För att se diagram klicka undertill på ”Multimission”. Nu har du flera olika satelliter tillsammans. Klicka sedan på Envisat då får du upp de senaste åren med den bästa satelliten. Sedan kan du pröva olika korrektioner.

Om du vill kan du klicka på https://earth.esa.int/web/guest/missions/esa-operational-eo-missions/envisat och sedan länken till höger ”Where is Envisat” . Du kan här se att satelliten är polär dvs. att den cirkulerar runt jorden längs olika längdgrader men den passerar alltid polerna. Du kan sedan också vända blicken mot universum med ett klick och se inte bara stjärnor utan även planeter.  Mer förklaringar http://rutgerstaaf.blogg.se/2012/february/stigande-havsnivaer-2012-02-24.html

 

2. Sammanställning av havsytan University of Colorado

  http://sealevel.colorado.edu/

Scrolla ned på sidan, kolla först diagrammet över havsnivåhöjningarna. Hur många mm/ år? Vad skulle detta innebära på 100 år? Klicka på länken Interactive wizard, Klicka på local trend och sedan klicka på kartan eller lägg in kordinater, klicka på submit. Ett diagram kommer upp över havsnivån på den aktuella platsen, fungerar ej på Nordsjön tyvärr. Kolla Maldiverna och atollöar som Tuvalu i Stilla havet. Du kan också se på färgerna hur havsytan rör sig. Följ en linje längs ekvatorn i Stilla Havet för året 1998. Varför är det sådana svängningar det året? Svar en super El Nino. Vad El Nino är titta på klimatarbetet.
Hur man mäter detta förklaras på Argo homepage: http://www.argo.ucsd.edu/About_Argo.html

Vad gör Nasa?

  http://earthobservatory.nasa.gov/GlobalMaps/

Global maps. Kolla olika företeelser på jordytan under en tidsrymd av flera år. Exempelvis ur havstemperaturen ändras under året. Kolla golfströmmen. Hur växttäcket ändras under året, Kolla Ex Vegatation,klorofyll i havet med algblomningar östersjön, Hur snötäcket ändras under året. Varför ser det ut att det inte är snö vid nordpolen under vintertid? Aerosoler (partiklar i luften) kommer bla från förbränning och öknar. Klicka på Fire och sedan på Aerosol Optical Depth. Då får du två kartor samtidigt. Du kan nu se hur eldarna i Afrika eller vissa tider sanden i Sahara bidrar till aerosolerna i luften.

Nasa artikel om grönare jord

  http://earthobservatory.nasa.gov/Features/GlobalGarden/

Klicka upp en större karta. Med kanske den absolut finaste kartan som finns. Amazonas har blivit grönare men hur är det med Afrika och ex Kina.

Snöutbredning i världen

  http://climate.rutgers.edu/snowcover/

Snöutbredningen på jorden vecka för vecka. Gå in på tabular weekly. Kolla vecka 7 februarilovet i år. Hur var snöutbredningen i Kvm. Hur är det med v 7 tidigare år? Något år som slår vecka 7 2010?

Tropiska stormar över Atlanten

  http://www.nhc.noaa.gov/pastprofile.shtml

Scrolla ner på sidan. Då får du se vilka Atlantsidor som drabbas mest av orkaner.

Förorening

 

http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=2879

De bruna molnen över Kina.

Åskväder
 

http://www.sciencedaily.com/releases/2009/10/091030100022.htm

Mest åskväder I vår värld Var någonstans?

Ozonhålet - Ozonförtunning
  http://ozonewatch.gsfc.nasa.gov/

Nere på sedan får du veta, av ett diagram, hur tunntozonskiktet är och utbredningen. Klicka sedan på ”historical ozone maps” sedan kan du välja olika månader på hösten olika år för att se de största ozonhålen. Är det bara Antarktis eller omfattas fler landområden som Australien och Nya Zealand av detta?