Miljöförbättringar i och runtomkring Sverige

Om bakgrunden till dessa sammanställningar

Denna sammanställning av miljöförbättringar satte jag först ihop för snart 10 år sedan och sedan har jag utvidgat den något.
Tycker att vi som lärare måste ge våra elever positiva exempel.  

Jag fick på den tiden lite för många elever från högstadiet som bara hade hört negativa saker om miljön och fortfarande får jag en del elever som tror att det bara blir sämre och sämre med miljön när vi i vårt land kan på område efter område visa upp förbättringar i miljön (stackars elever). Det fanns lite i läroböcker om detta tidigare men jag tyckte att det inte framträdde tillräckligt tydligt. Genom kontakt med Liber försökte jag påverka detta och fick mycket positiva kommentarer från en redaktör där men förstod sedan att det är nog lika svårt att påverka en läroboksförfattare som att försöka påverka en journalist.

I de senaste läroböckerna framträder detta lite bättre. 

Efter första gången då jag använde detta material i ett par klasser gjorde jag en anonym utvärdering av elevereaktionerna. Det blev många positiva reaktioner som värmde hjärtat. Några elever skrev till och med att det blev lättare att leva efter att de fått reda på att miljöarbetet går framåt och att vi kan påvisa så många miljöförbättringar. Det finns konstigt nog vissa lärare som är tveksamma till att visa detta för elever. Det tror då att eleverna ska strunta i att tänka på miljön. ”Man kanske kan visa det för elever på teoretiska program men inte på yrkesprogram för dessa elever kan nog inte hantera detta” sa en lärare till mig en gång.

Varje gång då jag tar upp miljöfrågorna börjar jag alltid med miljöförbättringarna och påpekar att detta är bra men att det finns mer som behöver göras men att dessa förbättringar visar att när vi bestämt oss för att göra en insats så kan vi lösa miljöproblem. Sen säger jag också att vi måste känna till gamla synder för att bevara vår uppmärksamhet så att inte detta sker igen. 

Numera har jag dessa miljöförbättringar i två versioner.

Miljöförbättringar kortfattat                          Miljöförbättringar med diagram  

Vill samtidigt varmt rekommendera Naturvårdsverkets bok om miljöhistoria (Monitor 21). Har lånat en hel del diagram därifrån med deras tillåtelse.
Djur och städer


"Miljöundervisning i Sverige, något som behöver reformeras" del 1