Dagens bild 31 mars 2020

Vilken tid på året startar de flesta influensor på norra halvklotet?
 


 

Bildkälla


Patienter med spanska sjukan

Coronapandemin startade i December 2019 “China alerted WHO to several cases of unusual pneumonia in Wuhan, a port city of 11 million people in the central Hubei province. The virus was unknown.”

Asiaten startade i Febr 1957, “a new influenza A (H2N2) virus emerged in East Asia, triggering a pandemic  (“Asian Flu”).”

Hong Konginfluensan startade på sommaren  “The first record of the outbreak in Hong Kong appeared on 13 July 1968”. Ovanligt att en pandemi startade på sommaren.

Svininfluensa startade i januari 2009

Spanska sjukan startade i jan 1918. Det var den allra värsta

“Lasting from January 1918 to December 1920,  it infected 500 million people—about a quarter of the world's population at the time. The death toll is estimated to have been anywhere from 17 million[3] to 50 million, and possibly as high as 100 million, making it one of the deadliest pandemics in human history.”

Ryska snuvan identifierades första gången i maj 1889. Startade antagligen något tidigare.

Slutsats: de flesta stora och svåra pandemierna startar under vinterhalvåret.

Detta kan jämföras med artikeln av Erika Bjerström som säger följande. ”Klimatforskare har länge varnat för spridning av smittsamma virus i en varmare och blötare värld. Med sina varmare vintrar har Sverige ett allt sämre skydd.” Se kommentaren till artikeln som publicerades av SVT.

http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2020/vecka13/db20mar24.htm

Har skrivit till SVT två gånger och bara fått autosvar.