Dagens bild 18 september 2019

Hur är det med issmältningen på Grönland?

Först ett temperaturdiagram som visar avvikelsen av temperaturen över Grönland. Som du ser var 1930-talet varmt. Inte bara på Grönland utan på hela Nordkalotten. Som du kunde läsa tidigare om fartyget Malmö och Svalbard så var det varmt och glaciärerna smälte på Svalbard. Se http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2019/vecka37/db19sep12.htm

https://journals.ametsoc.org/doi/full/10.1175/2009JCLI2816.1

Grönlandsisen smälter genom på två sätt. Det bildas smältvatten på ytan som rinner bort och glaciärer som mynnar ut i vikar kalvar av isberg. Med en kraftig kalvning minskar Grönlands isarea och isvolym.

Diagrammet gjort med uppgifter från

https://www.the-cryosphere.net/2/117/2008/tc-2-117-2008.pdf

När diagrammet dyker ned under nollstrecket smälter det mer, isens massbalans minskar pga avsmältningen.

Hur är det idag?

Om isberg som kalvar.

Det sista diagrammet överraskar. Ett diagram som beskriver det sammanlagda beteendet hos 47 st glaciärer som kalvar av isberg till havet.

Isarean för glaciärer som möter havet minskade märkbart från år 2000 till 2012 och speciellt mycket var det mellan 2007 och 2012.

Från 2012 stabiliseradesisarean för dessa 47 st glaciärer och år 2017/2018 ökade arean med 4,1 km2.

https://eng.geus.dk/media/21766/geusb-201943-02-02.pdf

 

Det är alltså inte bara hastig avsmältning av glaciärer vid Grönlands kuster. Och jämför vi med 1930-talet så kan vi konstatera att det är frågan om cykler.