Dagens bild 10 oktober 2018

Faktaresistens hos IPCC-författarna när det gäller Arktisisen

Vad säger den senaste klimatrapporten om den arktiska havsisen?

Arctic sea ice Ice-free Arctic Ocean summers are very likely at levels of global warming higher than 2°C (Notz and Stroeve, 2016; Rosenblum and Eisenman, 2016; Screen and Williamson, 2017; Niederdrenk and Notz, 2018). Some studies are even indicative of the entire Arctic Ocean summer period becoming ice-free under 2°C of global warming whilst other more conservatively estimate this probability to be in the order of 50% (Sanderson et al., 2017; Section 3.3.8).

Enligt flera självutnämnda klimatexperter skulle vi redan ha sett isfria somrar I Arktis men det har inte hänt ännu. Nu knyter dessa IPCC-författare isfriheten till en viss temperaturökning och inte till ett visst tidsintervall. Och det är mer sannolikt med isfria somrar vid 2 graders höjning än 1,5 graders höjning säger de

Nu ska vi granska hur det är med septemberisen och jämföra med det som IPCC säger. I början på september är isarean minst, inga isbjörnar föds, många isbjörnar lever på hullet från våren då isbjörnarna äter upp sig och en del blir dubbelt så tunga.

Kap 3 S 49: “Summer sea ice in the Arctic has been retreating rapidly in recent decades. During the period 1997 to 2014 for example, the monthly mean sea-ice extent during September decreased on average by 130,000 km² per year (Serreze and Stroeve, 2015). This is about four times as fast as the September sea-ice loss during the period 1979 to 1996”.

1997 till 2014 minskade sommarisen med 130 000 km2/år säger man. Antingen slirar man på fakta eller så är man faktaresistent. Titta på ovanstående diagram. Detta interaktiva diagram är hämtat från http://nsidc.org/arcticseaicenews/charctic-interactive-sea-ice-graph/På originaldiagrammet ser du ytan de olika åren bättre. Den översta gula linjen är från 1980.

Allra minst yta hade isen 2012 men även 2007 och 2016 var ytan mindre än 2018.

Från år 2007 har sommarisen egentligen inte fått en mindre utbredning. Isarean har stabiliserat sig kring 4,6 milj km2. Alltså ingen egentlig minskning under de senaste 10 åren.

Vidare så säger de att vinterisen inte kommer att påverkas I nämvärd skala: During winter, little Arctic sea ice is projected to be lost for either 1.5°C or 2ºC global warming (Niederdrenk and Notz, 2018). 

S 142-143 Men vissa saker kan vara positiva också: The losses in sea ice at 1.5ºC and 2°C of warming will result in habitat losses for organisms such as seals, polar bears, whales and sea-birds (e.g., Larsen et al., 2014). There is high agreement and robust evidence that photosynthetic species will change due to sea-ice retreat and related changes in temperature and radiation (Section 3.4.4.7), and this is very likely to benefit fisheries productivity in the Northern Hemisphere spring bloom system (Section 3.4.4.7)

Mer fotosyntes, mer liv i havet, mer fiskar påstår de. Men mer fiskar medför fler sälar och mer sälar blir mer mat för isbjörnar. I maj och juni är inte isminskningen så stor enligt diagrammet utan det finns isar både för sälar och isbjörnar. På sommaren går isbjörnarna upp på land. Men valarna då?De är vinnare enligt WWF men här sägs det att dessa får ”habitat losses” när isen blir mindre på sommaren. Valar går knappast inte upp på isen och valar sådana som blåvalen gynnas av mer plankton. De kanske menar späckhuggare som äter säl. Sälarna ökar i Arktis. IPCC-författarna borde läsa på mer om djurlivet i Arktis.

Angående isbjörnar så fuskar WWF med informationen. Ser här vad de säger http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2017/vecka51/db17dec22.htm

Om Antarktis

IPCC skriver: “Averaged over these contrasting regional trends, there has been a slow long-term increase in overall sea-ice coverage in the Southern Ocean, with, however, comparably low ice coverage from September 2016 onwards. Collins et al. (2013) have low confidence in Antarctic sea ice projections because of the wide range of model projections and an inability of almost all models to reproduce observations such as the seasonal cycle, interannual variability and the long-term slow increase. No studies are hence available to robustly assess the possible future evolution of Antarctic sea ice under low-warming scenarios.”

Tänka sig vad svårt det är att säga något med modellerna. Antarktisisen har ökat under hundratals år och kommer säkert att fortsätta att öka i framtiden. Se http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2016/vecka37/db16sep12.htm

Hur var det förr i tiden?

På 1900-talet kunde polarfarare i arktiska Kanada uppleva både bra och svåra isförhållanden.

Första teckningen visar isförhållandet 5 sept 1850 och nedre bilden 21 aug 1853 där packisen tränger på fartygen. Isförhållandena kunde variera mycket år från år men det var inte så hemska som vi ofta tänker oss. Se  https://seagrant.uaf.edu/nosb/2005/resources/arctic-explorers.pdf

Detta visas genom studier av fartygens loggar.

Accounts from 19th-century Canadian Arctic Explorers’ Logs Reflect Present Climate Conditions

The widely perceived failure of 19th-centuryexpeditions to find and transit the NorthwestPassage in the Canadian Arctic is often attributedto extraordinary cold climatic conditionsassociated with the “Little Ice Age”evident inproxy records. However, examination of 44explorers’ logs for the western Arctic from1818 to 1910 reveals that climate indicatorssuch as navigability, the distribution and thicknessof annual sea ice, monthly surface airtemperature, and the onset of melt and freezewere within the present range of variability.The quest for the Northwest Passage throughthe Canadian archipelago during the 19thcentury is frequently seen as a vain and tragic failure.

Den arktiska temperaturen har inte blivit högre än vad den var på 30-talet.

Även tidigare var det relativt stora svängningar på Arktis isyta även om ytan är ännu mindre nu. Diagram från tidigare IPCC-rapport 1990.

https://www.ipcc.ch/ipccreports/far/wg_I/ipcc_far_wg_I_chapter_07.pdf

Forskare har försökt rekonstruera septemberisen 3000 år tillbaka och isarean svänger fram och tillbaka. Vi har tidigare haft tider då arean var ca 3 milj km2 mindre. Intet nytt under solen.

http://www.pnas.org/content/112/15/4570.full

Men vi fortsätter vår granskning av den senaste rapporten.