Dagens bild  fredag 22 december 2017

Isbjörnar nu igen. Detta är inlagt några dagar senare som du kan se av datumet på text-TV

Tänk att man nu till och med på Text-TV kan läsa om att det är gott om isbjörnar, mer än man förstått. Det är detta som inuiterna har sagt i flera år.

I början på 80-talet gavs det ut en bok som heter ”Däggdjur från hela världen” av Tidens förlag.

Denna bok har ett förord av WWF, Sverige och vad jag förstår är den även sponsrad av WWF. Se förordet.

I denna bok sägs det att de numera finns ca 10 000 isbjörnar. De skriver att, genom ett internationellt samarbete har man studerat isbjörnen och dess vandringar och genom en konvention har man förbehållit urinvånarna den lilla jakt som förekommer. Därför skriver man att, isbjörnen är inte längre hotad. Världspopulationen är ca 10 000 djur.

Nu när världspopulationen är uppemot 30 000 djur läser man på WWF hemsida att isbjörnen behöver stöd. Den är en förlorare.

http://www.wwf.se/insamlingsportal/fadder/isbjrnsfadder/1464931-isbjrn-start-b

Om du klickar på fliken Arktis & isbjörnen så kan du läsa följande: ” I det framtida Arktis finns det både vinnare och förlorare. Exempel på arter som redan ökar i antal är torsk, blåval och späckhuggare. Just späckhuggaren har börjat ta över som toppredator istället för isbjörnen, i områden där sommarisen har smält bort. Bland de arter som kan nämnas som förlorare, finns isbjörn, vikare och grönlandssäl. De är alla beroende av havsisen för att jaga, vila eller föda sina ungar på. Dessa arter kommer även att finnas kvar i framtiden, men troligen i mycket färre antal i norra Kanada och längs Grönlands kuster.”

Späckhuggare är en vinnare och isbjörnen som ökat från ca 10 000 till ca 30 000 är en förlorare.

Om vikare kan du läsa här, den är inte hotad. Det finns miljontals djur av denna art. https://sv.wikipedia.org/wiki/Vikare  se även http://www.iucnredlist.org/details/61382318/0

Grönlandssäl, ja det finns ca 9 miljoner individer och den ökar i antal, kallas Harp seal på engelska. Se http://www.iucnredlist.org/details/41671/0

 

Med dessa nyheter om Isbjörnen vill jag önska alla läsare Gott Nytt År!