Dagens bild  vecka 42 oktober 2017

En härlig bild på en elefantunge. Läs gärna artikeln om Hansjörg Wyss.  “One man’s quest to save the world’s wildest places: Hansjörg Wyss”. ”A summer spent in Colorado in 1958 prompted Hansjörg Wyss’s life-long commitment to conservation”. En man med passion kan göra mycket. Att inte bara bevara vildmark utan även göra dessa marker tillgängliga för andra människor.
https://news.mongabay.com/2017/10/one-mans-quest-to-save-the-worlds-wildest-places/

Hämtat från en artikel i Mongabay
https://news.mongabay.com/2017/10/deforestation-drops-16-in-the-brazilian-amazon/

Avskogningen är idag betydligt lägre än tidigare.

Antal kvadratkilometer som avskogas varje år.

Läs vidare för att se kartjämförelser av avskogningen. Vissa miljöorganisationer överdriver gärna.

http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2016/vecka09/db16mar02.htm