Dagens Bild - 26 januari  2016


Havsnivåförändringarna kring Japan, ser du någon trend sedan 1900?

Att förstå detta med havsnivåhöjningar är en svår sak. Martin Jakobsson som vi skrev om igår och som intervjuats av SR tror inte på några snabba höjningar av havsytan och han vågar inte heller förutspå framtiden. Det är verkligen skillnad på honom och Johan Rockström som gjort bort sig på detta område. Se http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2015/vecka45/db15nov06.htm

Vi kan förstå detta om vi tittar på situationen vid Japan kuster.

Japan visar på den komplexa situationen som det är på vissa platser. Det är inte lätt att fastställa havsnivåhöjningen då vi samtidigt har komplexa rörelser i jordskorpan. Ingen urskiljbar trend enligt dem själva. För att kunna urskilja en trend krävs det längre tid är 100 år enligt Japan Meteorological Agency: Havsytan rör sig upp och ned i förhållande till land inom ett spann av 10 - 13 cm. http://www.data.jma.go.jp/gmd/kaiyou/english/sl_trend/sea_level_around_japan.html

In contrast to the situation with globally averaged sea level values, no clear long-term trend of rise in sea levels has been seen in Japanese coastal areas over the last 100 years. One reason for this difference is that “shifting surface winds, the expansion of warming ocean water, and the addition of melting ice can alter ocean currents which, in turn, lead to changes in sea level that vary from place to place” (IPCC, 2013). In addition, the earth and its gravity field are considered to deform due to the earth-ocean system’s response to changes in ice conditions and associated water loads. This phenomenon is called Glacial Isostasy Adjustment (GIA). The results of GIA model simulation suggest that the land around Japan has been moving upward since the last glacial period (Peltier, 2004), which could lead to lower estimates of sea level change around Japan than those associated exclusively with global warming and other aspects of climate change. However, as the full range of reasons for the difference has not yet been elucidated, further research in this area is needed”.

Man kan tillägga att vissa områden har också sjunkit betydligt i samband med jordbävningar. På kartan under finns ett exempel från jordbävningen 2011.

Låt oss se på några orter och vi undviker östsidan där landet sjunkit på ett märkbart sätt trots att en havsbottenplatta pressas in under Japan. Skulle vi välja en ort vid de röda pilarna får vi en rejäl havsnivåhöjning. Bild hämtad från http://www.structuralgeology.org/2011/03/japan-has-moved-earthquake.html

De fyra kustorterna jag valt att titta närmare på är Hakadote, Wajima, Hosojima, Nagasaki.

Av dessa orter har Nagasaki en höjning på drygt 2 mm per år och de andra har ingen speciell havsnivåhöjning. Med tanke på hur havsytan har fluktuerat runt Japans kuster och med olika rörelser hos jordskorpan är det märkligt att det går att finna orter som inte har känt av denna förändring, som inte tycks ha någon havsnivåhöjning.

Men om vi tittar på en ort vid de röda pilarna.

Mera, en ort på östkusten där den senaste jordbävningen 2011 fick vissa områden att sjunka upp till 75 cm tycka ha en stigande havsyta. Ca 30 cm höjning av havsnivån sedan 1930-talet. Hur har tidigare jordbävningar påverkat landhöjningen i denna del? Har inget svar på detta.