Dagens Bild - 6 november  2015

Prof Johan Rockström och hans bok om de planetära gränserna. Fyra stycken förord. Ett av Bill Clinton, ett av Bruntland, ett av Mr Lee nobelpristagare, ett av Carl Folke forskningsledare. Tjusiga bilder av Mattias Klum. Denne man syns ofta i TV och pratar ofta om den globala uppvärmningen med den följande havsnivåhöjningen. I en artikel med rubriken ”Undergången är nära”  http://magasinetfilter.se/magasin/2015/44/undergangen-ar-nara säger han ”Och kan havsytan stiga med hela två meter till 2100?” Frågan besvarade han tidigare i SVT Runda bordet 24 november 2014.

Han sa ”För några månader sedan nåddes vi av en rapport att vi kan ha nått en irreversibel avsmältning av vissa glaciärer på Antarktis och det beror på att haven har blivit så varma att dom smälter underifrån och drar undan ispluggar som håller stora glaciärer på plats och nu har några av dom här glaciärerna sakta men säker och obönhörligen slirar ner i havet. och när en sån släpper så kommer dom andra antagligen att följa efter. Och det här skulle alltså leda till en irreversibel ökning av prognosen för havsyteökning av en meter. Och så har FN:S vetenskapliga klimatpanel redan en prognos på en meter. Så vi står nog med väldigt stor sannolikhet till två meters havsutökning och då är vi kanske bortom anpassning för många hundra miljoner människor så att vi står inför enorma utmaningar.”

Nu är det så att Rockström är ingen klimatexpert, han har inte publicerat något arbete om klimatet. Det är intressant att granska hans argumentering. I sin bok på sidan 154 säger han ”Ökande takt i havsnivåhöjningen under de senaste 10 till 15 åren”. Han har en källa till detta uttalande. Det är de australiensiska forskarna Church och White som i en artikel 2006 med titeln ”A 20th century acceleration in global sea-level rise” skriver om en accelererande nivå.

De talar om en acceleration på 0,013+/- 0,006 mm per år-kvadrat. De säger att med denna havsnivåhöjning och acceleration kommer havet att stiga till 2100 från 1990 års nivå med 310 +/- 30 mm. Alltså ca 30 cm. Det är en väldig skillnad mellan vad de forskare säger som är Rockströms auktoriteter och vad Rockström själv säger, en diskrepans på ca 1,5 m. Han pratar också om glaciärer som slirar ned i havet och ger nivåhöjningar. Vad som händer på Antarktis visar sig också vara i stort sett tvärtemot vad Rockström säger.

Se http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2016/vecka37/db16sep12.htm om Al Gore och Antarktis.

Min slutsats är att Rockström är en tvättäkta domedagsprofet.