Plankton

Kallt och blåsigt ute i Bohuslän. Klädesholmen i Bohuslän i bakgrunden. Men i vattnet pågår planktonblomningen för fullt vilket gör att det är dags att håva efter plankton. Gott om näring i vattnet och ljuset har kommit tillbaka efter vintern.  Dagen efter fick mina elever titta på dessa marina plankton i mikroskop. Flera av mina elever hade blivit mycket duktiga att fota med sina mobiler i mikroskopet. De bilder de fick fram mäter sig med det bästa på nätet. Se http://www.lagmansnatursida.se/dbarkiv/2013/vecka12/db13mar22.htm

http://rutgerstaaf.blogg.se/2013/march/marina-alger-2013-03-22.html


Visst är elevernas foton fina!

En dinoflaggelat ovantill och den andra är en kiselalg med långa spröt.