Studenten

Studenten på Lagmansgymnasiet var alltid en höjdpunkt. Alltid glada miner. Bilden från studentlunchen. Sedan var det utspring till föräldrarna och gå i studenttåg till stadsparken där stora traktorer väntade för att köra runt eleverna i samhället. På sidorna av traktorvagnarna skrev elever om sina upplevelser under skoltiden och en och annan lärare fick sig ett tjuvnyp. Ibland återgav de saker som jag sagt på lektionerna. Det får du läsa om under bilden med ”blommor och bin”.