Dagens bild 14 maj 2020

Satsningen i USA på förnyelsebar grön energi leder till användning av mer fossil energi.

Se Michael Moores film om bedrägeriet med förnyelsebar energi. Filmenheter, ”Planet of the Humans”

https://www.youtube.com/watch?v=Zk11vI-7czE

Sevärd för att förstå det stora bedrägeri som alla eleverna fått lära om i skolan, förnyelsebar energi.

Den är inte förnyelsebar. Kan inte ersätta fossil energi.
 


 

Man stänger kolkraftverk samtidigt som man installerar vindparker och solcellsparker men det man inte talar om är att man samtidigt bygger stora naturgaskraftverk för att ha som ”back up” när solen inte skiner och vinden inte blåser. Men med tanke på kurvan ovan när det gäll fossil energi så är det nog inte bara reglerkraft för grön energi. USA har även satsat på att bli självförsörjande på energi. Men den så kallade gröna energin har inte på något sätt minskat den fossila energin.

Men trots satsningen på förnyelsebar energi kan denna aldrig ersätta fossil energi. 

Miljöförstöring för att bygga miljövänliga kraftverk.

Platsen för en av de första solcellsanläggningarna med speglar och soltorn.

Det var förut en levande öken med exempelvis ökensköldpaddor men nu är det ett sterilt område.

Lösningen på världens energiproblem är inte denna så omhuldande gröna energi. Den är alltför miljöförstörande.

Det som behövs är att minska befolkningsökningen globalt sett.

På energiområdet är det enda som kan ersätta kol o fossil energi, kärnkraft.

Morgondagens kärnkraft med Toriumkraftverk och de IV generationens kraftverk där vi kan ”elda upp” det tidigare radioaktiva avfallet.

Tills vidare är naturgas den bästa ersättaren för kol. Renare och utsläppen av CO2 halveras.

USA:s utveckling på detta område. Att utsläppen minskar är till stor del tack vare användning av mer naturgas.

Bruttonationalprodukten och befolkningen ökar. Utsläppen av växthusgaser minskar.

  Artikel i Aftonbladet om Michael Moores film