Dagens bild 29 april 2020

Victoria Dyring med senaste märkliga skrämselpropagandan om havsytans höjning. Exempel bla från New York. Måndagens TV-program i Vetenskapens Värld om Jordens stigande havsnivåer.

En märklig sammanblandning av stigande havsnivåer och sjunkande kuster och den stora lösningen är att minska utsläppen av CO2.
 


 


Havsnivån stiger snabbt och det har vi också hört tidigare.

Men, men, men längre fram i programmet får vi reda på något annat vilket är lite märkligt. Havet stiger visst inte så snabbt ändå!

Hoppsan! Havsytan stiger med 1 mm/år. Inget problem alltså. En höjning på 100 år på 10 cm. varför då skrämmas på detta sätt?

Sjunkande kuster är ett allvarligare problem som tas upp mer i slutet av programmet med exempel från Indonesien.

Nu vill jag visa hur du själv kan ta reda på vilket som är allvarligast, havsytehöjning eller sjunkande kuster?

Du kan själv ta reda på en del av detta.

Vi tar ett exempel från NY. Vi tittar på Battery Park på södra Manhattan.Här står en svensk staty på den finaste platsen i NY och blickar ut mot frihetsgudinnan, John Ericson.

Här finns också en havsnivåmätare, en mareograf som mätt vattenståndet sedan 1850-talet.

https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?id=8518750

Enligt denna relativa mätning har havsytan ökat med i genomsnitt 2,85 mm /år sedan mitten av 1800-talet och trenden ser ut att hålla i sig.

Med den nya GPS-tekniken kan vi också mäta hur mycket södra Manhattan sjunker ned i havet och på så sätt få ett mått på den absoluta havsytehöjningen.

https://www.sonel.org/-Vertical-land-movement-estimate-.html?lang=en

Mer än en mm och mindre än två mm, låt säga 1,5 mm/år. Nu finns det felmarginaler på båda mätningarna. Men 2,85 – 1,5 = 1,35 mm/år

Havsytan stiger med ca 1,3 mm/år vilket till 2100 blir ca 12 cm.

1 mms höjning sa Victoria Dyring i det senaste programmet där man i inledningen av programmet påstod att ”Havsnivån i New York stiger så snabbt att staden riskerar att översvämmas”.

Först skrämmer man alltså upp tittare med att havsökningen riskerar att översvämma staden sedan får vi reda på att havsytehöjningen är ca 1 mm/ år.

1 mm/ år är inte alarmerande eller skrämmande.

Varför sjunker NY? Det är en återställning efter istiden då Nordamerika norrut var nedpressat av den stora nordamerikanska ismassan under istiden och NY-området och USA:s östkust söderom denna ismassa var upptryckt. Hela USA:s östkust sjunker med ca 2 mm/år. Värre är det med Louisianas kust som sjunker med ca 9 mm/år.

Men det fanns mer tokigheter i programmet!

Havsytan steg kraftigt vid istidens slut ca 120 m. Sedan påstår man att nivåerna stabiliserades under 10 000 år vilket var viktigt för civilisationernas framväxt.

Stabila havsnivåer i ca 10 000 år? Är det möjligt?

Studier längs Brasiliens kust har visat något annat. En variation av havsytan på över 2 m sedan istidens slut.

Från boken “Sea Level Rise: History and Consequences” av Bruce Douglas, Mark T Kearney, Stephen P. Leatherman.

Går vi till andra delar av jorden tex Indien finner vi liknande variationer under Holocene.

Artikeln “Falling Late Holocene sea-level along the Indian coast säger “Practically all along the Indian coast, it was well within a range of 4 to 1 m above msl (mean sea level) between 4 and 1 thousand years BP. Now, we can say for sure that the sealevel was higher than the present during greater part of the Middle and Late Holocene”.

Samma sak sägs i en annan forskningsrapport “It is also observed that the magnitude of all five high stands in between 7,200 to the recent has a decreasing trend from +4 m to 0 m. It obviously indicates that the most of the present day coastal plains were once under the sea as evidenced by the presence of many inland leftover paleo delta signatures in the East Coast of India.” S

Alltså efter toppnivån efter den stora istiden har havsnivån sjunkit med kanske upp till 4 m. Under tidig holocen var det varmare och färre glaciärer på land. Detta är den stabila nivån, en variation på 4 m. Havsytans variation på flera meter räknas alltså som en stabil nivå men om havsytan ökar mer än 30 cm på 100 år är det ingen stabil nivå.

 

Det verkligt stora problemet är sjunkande städer. Detta åtgärdas inte med en minskning av växthusgaser!

I slutet av programmet tas denna fråga upp med Asiens sjunkande miljonstäder där Jakarta är just nu värst ute. Man planerar att relokalisera miljoner invånare. Javas norra kust sjunker med 11 cm per år säger man men samtidigt får vi veta att havets relativa stigning är 20 cm per år. Det är tydligt att det är något som inte stämmer.

I Manila säljs det just nu mest stadsjeepar med hög markfrigång eftersom översvämningarna blir att allt vanligare då vissa delar av stor Manila sjunker med ca 10 cm år enligt filippinska forskare.

Från

Det var ett märkligt TV-program! Skulle vara kul att anmäla det till Granskningsnämnden!