Dagens bild 27 mars 2020

Nu börjar det komma ut lite mer vetenskapliga undersökningar av coronapandemin som är intressant att läsa.

En rapport från Italien.

https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Report-COVID-2019_20_marzo_eng.pdf

I denna kan vi läsa följande under punkt åtta med tanke på att yngre också drabbas. Denna rapport behandlar dödsfallen upp till den 20 mars med ca 3200 dödsfall.

8. Deaths under the age of 50 years

To date (March the 20th), 36 of 3200 (1.1%) COVID-19 positive patients under the age of 50 have died. In particular, 9 of these were younger than 40 years, 8 men and 1 woman (age range between 31 and 39 years). For 2 patients under the age of 40 years, no clinical information is available; the remaining 7 had serious pre-existing pathologies (cardiovascular, renal, psychiatric pathologies, diabetes, obesity).

Sju av de som var yngre än 40 år av dess 9 hade alltså en sjukdomsbild. Men 1,1 % av de som dött var yngre än 40 år. Rapporten visar också att mest äldre män med sjukdomssymtom drabbades.

 

 

En rapport om användningen av klorokinin vilket används som malariamedicin.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924857920300996

Rapporten visar en mycket tydlig reduktion av coronaviruset vid användningen av denna medicin unde 6 dagar.

I artikeln får vi också veta att enligt en kinesisk studie när det gäller dödlighet ”According to a recent Chinese stud, about 80% of patients present with mild disease and the overall case-fatality rate is about 2.3% but reaches 8.0% in patients aged 70 to 79 years and 14.8% in those aged ≥80 years”.

80 % har lindriga symptom och dödligheten är 2,3 %. Mellan 70 -79 år är dödligheten 8 % och ökar till 14.8 % för dem som är äldre än 80 år.

Vad som hände på kryssningsfartyg i karantän, ex Diamond Princess utanför Japan.

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6912e3.htm

Passagerarna på dessa kryssningsfartyg är ofta äldre personer totalt sett är 50 % över 50 år och det finns kryssningsfartyg där medelåldern är 65 år. Men jag tar för givet att dessa äldre passagerare inte är multisjuka. I första hand något sånär friska äldre personer.

Smittspridningen ombord. 700 personer av 3700 blev smittade.

“712 (19.2%) had positive test results for SARS-CoV-2 (Figure 1). Of these, 331 (46.5%) were asymptomatic at the time of testing.. Among 381 symptomatic patients, 37 (9.7%) required intensive care, and nine (1.3%) died”

Tre st av de japanska personerna som arbetade med dessa passagerare blev smittade. Hur många av besättningen som till stor del var från Filippinerna smittades redovisas inte separat. Men av de i besättningen som var från USA tycks 25 % ha smittats vid mars 13.

Alltså av dessa 3700 smittades 700 ca 20 % och av dessa var knappt 50 % symtomfria vid testtillfället.

Ca 10 % behövde intensivvård och drygt 1 % dog. Detta var alltså en klart avgränsad population med många äldre. 18 % av de smittade utvecklade aldrig några symtom.

En jämförelse med vanlig influensa.

https://humanismkunskap.org/2020/03/18/coronaviruset-hur-rimliga-ar-atgarderna-vetenskaplig-studie/?fbclid=IwAR0un_USZ0TB5ACSsrzdifMhI-6z3kPZwE5BKM2u8Ye6-JhWh501ONpDWdc

Kommer denna coronapandemi att medföra lika många dödsfall som en mera vanlig influensa epidemi?

Frågan som måste besvaras senare är: Hur rimligt är det att sätta hela länder i karantän?

Vissa länder stoppade effektivt coconasmitta tidigt som Taiwan, Singapore och Hong Kong med effektivt hindrande av smittan ex alla bar munskydd.

https://time.com/5802293/coronavirus-covid19-singapore-hong-kong-taiwan/?fbclid=IwAR22uSfyvxdBKHmRXRU4_rvC5JmX5xJjXelfFC8-dgg6uP6lMFVTJVxYx-Y

Dessa länder behövde inte stänga ned sina länder på samma sätt som gjorts i Europa. Testning och smittspårning var från början viktigt, skolor och gränser stängdes, restriktioner för resande och alla ute på stan hade munskydd.