Dagens bild 24 mars 2020

Nu ska vi skrämmas lite till med tanke på klimatet. Det tycker i alla fall Erika Bjerström. Troligtvis mer pandemier eller epidemier i framtiden enligt hennes artikel i SVT nyheter.

 


 
 

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/analys-for-tidigt-att-saga-om-coronaviruset-kan-kopplas-till-klimatforandringar

De finns förslag som böldpest, malaria och monsterfästingar som förr bara fanns söder om alperna och som finns idag i Sverige enligt henne och den fästingburna hjärnhinneinflammationen har ökat på allt fler platser och kommer att öka än mer.

Först om fästingar:

Något av det som sprider fästingar bäst är människor som är ute i naturen exempelvis fågelskådare som snabbt förflyttar sig idag när de får meddelande genoms appar att en sällsynt fågel har dykt upp på något ställe och en grupp stickar iväg tvärs över landet. Jag har själv varit med om detta. En sak som aldrig diskuteras, dessutom för rådjur med sig fästingar och det är väldigt gott om dessa hjortdjur jämfört med tidigare århundraden plus att det i det förändrade landskapet numera är gott om igenväxta hagar och andra betesmarker och detta gynnar också fästingen. Ett nedbetat landskap som Sverige var tidigare var inte gynnsamt för fästingen. När våra tidningar skriver om detta är det bara fråga om klimatet.

Malaria:

Min farfars, farfars, fars mor dog i en malariaepidemi i Trollhättan  1827, det kallades frossan på den tiden. På 1800-talet fanns det malaria längs Sveriges kuster och längs de norrländska floddalarna. Se Mats Bergmarks bok ”Från Pest till Polio”.

Bjerström skriver: ”Malaria, som smittar via myggor, kommer enligt Världshälsoorganisationen att öka med 3-5 procent globalt om klotet värms upp mer än två grader. Det som avgör hur stor spridningen blir är en rad miljöfaktorer – till exempel förekomsten av uppdämda diken och vattensamlingar, hur nära människor trängs i städer och fler skyfall som gynnar tillväxt av bakterier…

Förr var den stränga svenska vintern ett effektivt skydd mot smittor, och vektorburna sjukdomar – det vill säga de som kommer med insekter eller fåglar – dog i kylan. Men de kalla, snöiga vintrarna blir allt mildare. I år gick stora delar av Sverige från höst till vår direkt. I takt med den globala uppvärmningen migrerar växter och djur norrut, mot Skandinavien, mot svalare trakter.”

Bjerström skriver ”Förr var den stränga svenska vintern ett effektivt skydd mot smittor, och vektorburna sjukdomar.”

Stämmer detta? Inte alls! De kalla vintrarna på 1800-talet var ingen garanti mot malarian. Malaria fanns tidigare förutom i större delen av Sverige även i stora delar av Europa.

Vad som kan sprida malarian idag är framförallt det myckna resandet.

Böldpesten

som vi för det mesta kallar digerdöden kom när klimatet började bli kallare efter den varma medeltiden. Under 375 år från 1346 återkom pesten gång på gång. Mellan 60 – 70 pestepidemier är kända i Europa under denna tid. Dessa pestepidemier kom under den tidsperiod som vi kallar ”lilla istiden”.

Efter 1720 försvann pesten från Europa och det var en ny invasiv art som hjälpte till med detta, den bruna råttan som konkurrerade ut den svarta råttan som levde närmare människan och som hade pestbacillerna på sig.

Idag är böldpesten inget problem i världen.

Nya invasiva arter kan föra med sig smitta men här har vi ett exempel på det motsatta.

Många har ju haft problem med den bruna spanska snigeln/mördarsnigeln vilken vi har importerat med växter söderifrån.

Så människan har genom resande, sjöfart och handel spridit arter som blivit invasiva men det har inget med klimatet att göra.

Erika Bjerström borde läsa ett antal böcker om farsoter under historiens lopp.

Kanske börja med Matts Bergmarks bok ”Från Pest till Polio”. ’

Pandemier kommer även att sprida sig i framtiden men det behövs inte något högre temperaturer för att sprida dem. Tänk på den nuvarande coronaepidemien som inte spreds under sommarhalvåret utan under vinterhalvåret och som spreds så oerhört bra med kineser som arbetade i Italien vilka ofta flög fram och tillbaka till Kina och sedan med svenska skidturister från Italien till Åre. Kyla och snö hjälpte inte.