Dagens bild 28 februari 2020

Mycket ska man höra innan öronen trillar av!

En begravningsceremoni för en glaciär på Island som smält bort! Dessa tokiga aktivister! Ok, glaciären hann bli 700 år gammal, inte speciellt gammalt för en glaciär.

 


 


https://www.bbc.co.uk/newsround/49405023 

Hur vet vi att denna glaciär hann bara att bli 700 år? Den fanns inte på medeltiden då Island befolkades. Men sedan blev klimatet sämre och denna glaciär bildades. Andra större glaciärer blev ännu större under den sk lilla istiden. Isen begravde betesmarker och till och med bosättningar med gårdar förstördes då de omslöts av isen.

Okjökull 1986 och nu.

Det som dessa aktivister visar är att de vill ha ett sämre klimat.

David Gunnlaugsson en tidigare statsminister på Island skriver om detta i The Spectator 

https://www.spectator.co.uk/2019/11/icelands-melting-glaciers-are-nothing-to-panic-about/

Går vi längre tillbaka till värmeperioden under stenåldern så fanns inte de flesta av de stora glaciärerna. De började att bildas för ca 5000 år sedan under den period som vissa kallar för Neoglaciationen. Klimatet blev sämre och glaciärer bildades på många ställen på vår jord.

“That might still seem to be a sad fate for a glacier that had only reached the age of 700. But some of Iceland’s glaciers are now considerably larger than when the country was first settled over a millennia ago. Iceland’s glaciers reached their peak around 1890. When the glaciers were expanding, laying waste to what had previously been green meadows and farmlands, the people who lost their homes would hardly have been grief-stricken by the thought that one day that trend might be reversed.”

Fortfarande är många glaciärer större idag än när Island befolkades säger han och de nådde sin största utbredning år 1890 får vi också veta. Då hade de störst utbredning under de senaste 10 000 åren.

Här är de som vill ha ett sämre klimat!