Dagens bild 14 februari 2020

 

Vad händer när ett företag anställer människor utan bildning men kanske duktiga på det tekniska med att göra film, människor med svart humor som de flesta inte förstår sig på, människor med knepig ideologi.Och dessutom har företaget en chef som inte förstår sig på reklam

Svar: Det blir en reklamfilm som den senaste reklamfilmen som SAS gått ut med som gör att folk blir arga, besvikna och avbokar flyg. Normalt sett ska reklam få människor på gott humör så att de blir mer intresserade av företaget, pratar väl om detta och köper dess varor.

Reklamfilmen säger att det finns inget ursprungligt i Skandinavien. Reklambyrån i Danmark som gjort detta har blivit bombhotad utan att det fanns en verklig bomb. Kvällstidningar skriver om att det varit en massa troll från Ryssland som varit farten, dessa insnöade journalister fattar inte att folk är trötta på att få höra hur dåliga svenskar och i detta fall skandinaver är

De fick i alla fall folk att reagera men var det negativa kommentarer som de avsåg att få?

På nätet hittar vi olika kommentarer.

1.  Vilka länder är mest innovativa?

 

Man kan fråga sig varför har ett litet land som Sverige så många världsledande företag. Svenska även om de just nu ägs av andra länder och internationella riskkapitalister. Redan i början av 1900-talet experimenterade Lars-Magnus Ericsson med mobila telefoner fast de byggde inte på mikrovågor.

2.  Periodiska systemet, vilka länder har funnit de flesta av universums grundämnen?

Du kanske tragglade med det periodiska systemet när du gick i skolan. Den så hyllade arabiska civilisationen upptäckte inget men Sverige upptäckte 20 st. 12 st ska enligt detta schema ha upptäckts av forntidens människor. Ämnen som järn, koppar, bly, silver, guld, kvicksilver, svavel, kol. Ett ämne är felplacerat nämligen arsenik, upptäcktes inte av forntida människor utan av européer under medeltiden. Den tid som har varit så förtalad.

Du ser själv Sverige ligger bra till.

3. Uppfinningar

Dessutom så har vi alla svenska världsledande uppfinningar.

Hela världen fartygsflotta vilar på två st unika svenska uppfinningar nämligen propellern och det helsvetsade fartyget. John Ericsson uppfann propellern och Oscar Kjellberg uppfann den moderna svetselektroden som gjorde att man kunde svetsa fartygen i en enhet och inte sätta ihop dem, som med Titanic, med 5 miljoner nitar. Oscar Kjellberg uppfann den första riktiga svetselektroden och startade Esab som fortfarande är världsledande på svetsutrustning.

Det moderna kylskåpet och sedan frysen som bygger på samma princip. Tetrapak med sin unika pappersstruktur för livsmedelshantering. Dessa två uppfinningar revolutionerade mathanteringen över hela världen.

Sen har pacemakern som gjort att många fått ett längre liv.

4.  Kampen mot barnadödligheten började i Sverige!

Läs om den fascinerande historien!

Nils Rosén, barnmedicinens fader och reformatorn av svensk läkarutbildning under 1700-talet spelade en viktig roll för kampen mot den höga barnadödligheten. Nils Rosén var dock inte ensam om detta utan hade hjälp av Linné som doktorerade i medicin och av en läkarkollega och före detta elev som hette Abraham Bäck men han spelade själv den största rollen.

 

Rosén doktorerade år 1730 i Harderwijk i Holland på en avhandling om medicinsk journalskrivning. Linné doktorerade fem år senare vid samma holländska universitet på en avhandling om frossan (malaria). Till att börja med var de akademiska konkurrenter.

 

I hård konkurrens med Carl von Linné, fick Nils Rosén professuren i botanik 1740. Linné fick sedan professuren i medicin 1741. 1742 kunde Linné och Rosén byta sina professurer så att de fick den tjänst som de var bäst lämpade till. Under 1730-talet hade en viss spänning växt fram mellan Rosén och Linné. Efter utnämningen till professor fortsatte Nils Rosén initialt att motarbeta Carl von Linné, bland annat genom att stödja Linnés meningsopponenter. Men efter det att även Linné fått sin professur samt det tjänstebyte de båda gjorde, växte en varm och livslång vänskap fram.

 

Redan på 1730-talet skapade Nils Rosén en modern och gedigen läkarutbildning, en utbildning som konsoliderades under 1740- och 1750-talen i samarbete med Linné, och som i princip har bestått ända in på 2000-talet.

 

Nils Rosén var en stor förespråkare för variolation, en metod att skyddsympa med smitta från äkta smittkoppor, och utförde variolation i stor utsträckning. Metoden var inte ofarlig, vilket han själv bittert fick erfara då det sägs att både hans 3-åriga dotter samt ett fosterbarn dog efter en variolation. Trots dessa erfarenheter fortsatte han sin verksamhet och ympade bland annat hela den kungliga barnaskaran med gott resultat. Smittkopporna var en mycket stor dödsorsak till barnadödligheten just på 1700-talet.

1739 bildades den Kungliga Vetenskapsakademien, där Nils Rosén var medlem från början. Denna sammanslutning tog tidigt på sig ansvaret för att sprida vetenskaplig information till allmänheten för att på så sätt förbättra folkhälsan. En rad åtgärder planerades från staten för att försöka minska barnadödligheten. Bland annat fick Nils Rosén i uppdrag av Kungliga Vetenskapsakademien att skriva en serie artiklar om barnsjukdomar i den svenska Almanackan, som då hade en upplaga på över 150 000 exemplar per år och en stor genomslagskraft hos den läskunniga befolkningen. Första artikeln skrevs 1753, den sista 1771.

 

1764 gavs de dittills publicerade artiklarna ut i bokform - "Underrättelser om Barn-Sjukdomar och deras Botemedel", världens första pediatriklärobok. Boken rönte stor uppmärksamhet och popularitet och har bidragit till att Nils Rosén von Rosenstein ofta kallas "Pediatrikens fader".

 

"Underrättelser om Barn-Sjukdomar och deras Botemedel" skrevs på svenska och med ett språk som gjorde den förstådd även hos den läskunniga allmänheten. Förutom ren sjukdomslära innehåller boken många praktiska observationer rörande allmän barnavård och hygien, uppfödning, mm. Flera av observationerna är gjorda av Rosén själv och berikas med åskådliggörande fallbeskrivningar. Dessutom hänvisar Rosén till iakttagelser och slutsatser gjorda av andra samtida läkare, vilket vittnar om ett stort nationellt och internationellt utbyte.

 

Det som var viktigt var hygienen, ordentlig näring och kanske det allra viktigaste att själv amma sina egna barn. Linné skrev en avhandling speciellt om detta. Denna var en uppgörelse med den sedvänja som vunnit insteg alltmer bland invånarna inte bara bland adeln utan bland alla välbeställda. Att själv amma sina egna barn var hälsoupplysningens allra viktigaste budskap under 1700-talet. Nils Rosén skrev också om detta i den svenska almanackan och i andra skrifter.

 

Den snabba spridningen i Europa av hans bok som översattes till sex olika språksamt alla vitsord visar att Roséns bok var och är ett värdefullt verk inom pediatriken. För dagens läsare ger boken en även en unik inblick i barnens levnadssituation i 1700-talets Sverige.

På senare tid har Sverige haft den lägsta barnadödligheten i världen

 

På allra sista tiden har vissa länder passerat Sverige enligt ”World Fact Book” vilken utges av CIA. År 2004 låg Sverige i topp. Tabellen nedan är beräkningar för 2012.

 

Dödsfall per 1000 levande födda barn

 

Monaco       1,80

Japan          2,21

Bermuda     2.4

Singapore   2.65

Sverige       2.74

Hong Kong 2,90

 

Läkartidningen kallar Nils Rosén – en av världens mest betydelsefulla läkare. Se vidare på läkartidningen

 

Sen kan vi gå vidare till vanliga människors upplevelser.

Läs vidare på denna sida.

Vad säger fackmän om denna film?

Lanseringen av SAS-filmen, och hanteringen av kritiken, är det största kommunikativa magplask jag sett under mina nästan 40 år i PR-branschen. Hade de verkligen ingen fokusgrupp utanför Hornstull de kunde testa filmen på innan släpp? skriver PR-experten Peter Karaszi.

Fler saker skulle kunna räknas upp och mer kan du hitta på nätet men SAS reklamfilm är både negativ och felaktig. Gör om och gör rätt.