Dagens bild 13 februari 2020

 

”Tillverkningen av elbilarnas batterier ger stora utsläpp av fossil koldioxid. Dessutom ger t.ex. USAs elmix (50% fossil energi, 25% vattenkraft, 25% kärnkraft) ett större fossilt koldioxidutsläpp från en elbil per km under bilens livslängd, 20 000 mil, jämfört med utsläppet från en dieselbil under 20 000 mil. Detta till följd av utsläppet från elproduktionen för elbilen samt utsläppet från batteritillverkningen”.

Den planerade omställningen av bilparken är ett exempel på dårarnas paradis. Lyssna på den gamle miljökämpen Björn Gillberg.

  


 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=724&v=AEy_5ih0Blk&feature=emb_logo

Vad är miljövinsten med elbilen????????????

Politikerna vill inte ha den bästa lösningen för det ger mindre skatteintäkter.