Dagens bild 11 februari 2020

Vindkraftparker farliga för sjöfåglar?


 

Många sjöfågelsarter som trutar, toppskarvar osv kring Isle of Man har minskat med ca 40 %.

I närheten finns världen största vindkraftspark till sjöss. Finns det något samband frågar fågelskådare?