Dagens bild 3 februari 2020

Atollöar intressanta formationer. Uppbyggda av koraller och korallsand.

På GoogleMaps ser du en del av Maldivernas atollöar.

Markeringen är huvudstaden Male med intilliggande internationella flygplats.

Det var dessa öar som skulle gå under.
 


 

Huvudstaden Male. Om den skulle sjunka blir jag inte förvånad.

Det gäller att få plats med allt på dessa små atollöar. Ön med huvudstaden är verkligen färdigbyggd. Den internationella flygplatsen intill Male.

Enligt mätningar av de relativa havsytehöjningarna stiger havet med 3,2 mm/år på en av öarna. Sänkningen är kanske 1-2 mm/år. Nedan finns en karta över GPS-mätningar av sänkningar eller höjningar av landytan. Norr har mer landhöjningar, söderut har vi landområden och kuster som sjunker. Den relativa havsytehöjningen måste jämföras med hur landytan rör sig för att få fram den absoluta havsytehöjningen.

https://www.sonel.org/-Vertical-land-movement-estimate-.html?lang=en

Australiensiska forskare har undersökt många öar i Stilla Havet och kommit fram till att över 50 % av öarna växer snabbare än havsytehöjningen.

Förra året kom ytterligare en undersökning om landytorna på atollöarna. 30 atoller med mer än 700 öar har undersökts nu i både Stilla havet och Indiska oceanen. Nästan 90 % av öarna var antingen stabila eller ökade i storlek och ca 11 % hade minskat i storlek. De öar som minskade i storlek tillhörde de mindre i storlek.

Hur går det då för Maldiverna som det var så mycket tal om för 10 år sedan? Totalt sett har ytan hos dessa 184 öar minskat med 1,5 procent i areal. 55 % av öarna var stabila eller ökade i storlek. De öar som minskade något var de mindre öarna. De stora var det inget problem med.

Se

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2213305417300036?via%3Dihub

Excluding reclaimed islands from the dataset reveals net erosion of atoll island area of 28.5 ha (1.5%). Erosion was prevalent on 45% of islands with remaining islands being stable (40%) or increasing in area (15%). A relationship between island size and planform change was identified. Small islands (<10 ha) were dominated by erosional responses whereas larger islands were dominated be accretion.

Se också https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/wcc.557

En tabell över ögrupperna som fanns med i den andra artikeln. De värden som finns här över Maldiverna är lite annorlunda än de värden som presenterades ovan. Enligt denna tabell ca 77 % av öarna som var stabila eller ökade i storlek. Enligt artikeln ovan var det 55 % som var stabila eller ökade i storlek.

Sentida forskning visar alltså att de flesta öar i världshaven är stabila eller ökar i storlek