Dagens bild 28 januari 2020

Detta är räddningen för många fåglar

Fåglar kraschar in i fönster och dör. Det beräknas att en miljard fåglar dör på detta sätt i USA. Skulle vi överföra detta till hela världen kanske det blir ett par miljarder till.


Räddningen skulle vara ett mönster över rutorna som reflekterar ultraviolett ljus. Fåglar kan se ultraviolett men inte vi. För oss är det bara en klar ruta.

Fler och fler höghus byggs med stora fönster.

Att det fungerar bra att ha så mycket fönster är att fönster är ogenomträngligt för värmestrålning. Värmen kan endast passera genom ledning igenom ett fönster men genom att fylla mellanrummet med exempelvis argon minskar vi rutornas värmeledning.