Dagens bild 27 januari 2020

Forskare som vill ha anslag till sin institution.

Då är det bäst med spektakulära saker.

Nu ska vi framställa 100 000 mammutar.
 


 

Målet är:

Med hjälp av 100 000 mammutar ska vi bekämpa klimatförändringarna, delvis i alla fall.

Enligt japanska forskare skulle vi redan ha haft mammutar men det var kanske inte så lätt.

Är detta realistiskt?

Nej vill jag svara efter att ha läst boken ”Mammutens återkomst” av Torill Kornfeldt.

Rekommenderar denna bok:

Torill påpekar att det behövs elefanthonor av den indiska elefanten som surrogatmammor. Hur många, räcker det med en? Nej varje embryo som planteras in blir inte ett fullgott foster, kanske en på 100 om det fungerar bra. Det skulle behövas tusentals elefantsurrogatmödrar för att få fram ett mindre antal mammutar. Vi har inte tillräckligt med indiska elefanthonor för att göra detta.

Sedan behöver en liten mammutunge en mammutmamma som lär den att skyffla undan snön på vintern för att hitta mat plus en mängd andra saker. Hur gör vi detta?

Men forskarna med de spektakulära målen 100 000 mammutar för att stoppa en del av den globala uppvärmningen får säkert pengar till detta för vem vill hindra något som kan stoppa uppvärmningen?