Dagens bild 21 januari 2020

Allt i naturen går i någon form av cykler även om det finns vissa längre trender.

Bilden visar jordens fem stora strömvirvlar. De har något olika hastighet under årtiondena.

 


 

Vi tittar på atlanten tex!

När virvlarna saktar ned flyter det varma ytvattnet saktare och mer vatten värms upp och havsytan stiger. Vattnet utvidgar sig av värme. När virvelströmmarna går snabbare händer motsatsen och havsytehöjningen går långsammare och kan även bli negativ.

Virvelströmmen går fort röd färg. Långsammare blå färg. (SPNA=Suppolarnorthatlantic)

Detta diagram visar den relativa höjningen i Nordsjön röd linje och Norska Havet blå linje. Dessa hav ligger utanför centrum av den stora virvelströmmen.

Vi ser att de relativa höjningarna är något olika i dessa hav. Snabbast steg havet i början av vårt århundrade (21:a). Nu är det inte så bra fart på den relativa havsytehöjningen.