Dagens bild 31 december 2019


Det framtida samhället måste bli hållbart. Har du kanske hört talas om detta?

Men vad är ett hållbart samhälle? Ett antal forskare på KTH, vilka lever på dina skattepengar, har producerat en rapport om detta.

http://www.bortombnptillvaxt.se/download/18.72aeb1b0166c003cd0d1d12/1543239101524/2.Slutrapport_Bortom%20BNP.pdf
 

 

Hur ska vi bygga ett hållbart samhälle?

Klimatfrågan används givetvis som skäl för det förändrade samhället. Vi måste minska utsläppen av växthusgaser och alla måste minska resursanvändningen/markanvändningen är genomgående teman.

Fastnade för följande på s 25, ”Staten fattar majoriteten av besluten runt samhällets styrning och styr med både morot och piska mot resurseffektivitet i alla delar av samhället. Både statens och företagens makt har förstärkts visavi enskilda medborgare, i spåren av en hårdare kontroll av resurser. Utvecklingen har gått från ”köparnas marknad” till ”producenternas marknad”, då företagen äger och kontrollerar de resurser som används i produktionen. Det råder representativ demokrati, men medborgarna är inte särskilt aktiva politiskt.”

1. En stark stat som bestämmer vilket blir ett kontrollsamhälle.


2. Statens makt förstärks vilket betyder färre valmöjligheter till enskilda människor?


3. Även företagens makt stärks. Vilka företag? Antagligen de statliga. Eller tänker man att staten ska tämja de globala storföretagen? Då måste många länder agera på samma sätt.


4. Medborgare är inte särskilt aktiva politiskt men ändå representativ demokrati, mao en demokratur som W Moberg uttryckte det..
Bara läpparnas bekännelse till demokrati hos de medverkande forskarna.


5. Uppfinningar som drivit utvecklingen framåt och även BNP-tillväxten måste då godkännas av staten, kanske av människor som inte kan se potentialen i det nya.


6. Det står inte vilka som ska äga marken och bostäderna men vi ska dela mer på bostäderna.

Detta måste vara den kommunistiska utopin. Ett härligt samhälle för de bland oss som vill bestämma över andra. Ett samhälle för psykopater.

Nomenklaturan ska än en gång leva gott.

Det sägs att ”För att nå Parisavtalets ambition om att den globala uppvärmningen inte skaöverstiga 1,5 grader sedan industrialismens början, måste varje persons utsläpp komma ner under ett ton per år innan 2050, för att därefter fortsätta att minska.”

Idag är det enligt Naturvårdsverket knappt 9 ton per person. Men enligt rapporten ovan var det 11 ton om man räknar med det som konsumeras i Sverige och som även kommer utrikes ifrån. Undrar om man då dragit bort exporten? Men vi ska ned under ett ton.

Hur mycket andas vi ut under ett år? Nästan 0,4 ton om vi kroppsarbetar/tränar lite mer.

Bilkörning, mycket litet kvar till detta. Och sedan måste vi värma husen osv

Men……………

I början på 2000-talet kom det en rapport i USA.

 

https://www.theguardian.com/environment/2004/feb/22/usnews.theobserver

A secret report, suppressed by US defence chiefs and obtained by The Observer, warns that major European cities will be sunk beneath rising seas as Britain is plunged into a 'Siberian' climate by 2020. Nuclear conflict, mega-droughts, famine and widespread rioting will erupt across the world.

The document predicts that abrupt climate change could bring the planet to the edge of anarchy as countries develop a nuclear threat to defend and secure dwindling food, water and energy supplies. The threat to global stability vastly eclipses that of terrorism, say the few experts privy to its contents.

'Disruption and conflict will be endemic features of life,' concludes the Pentagon analysis. 'Once again, warfare would define human life.'

The findings will prove humiliating to the Bush administration, which has repeatedly denied that climate change even exists. Experts said that they will also make unsettling reading for a President who has insisted national defence is a priority.

The report was commissioned by influential Pentagon defence adviser Andrew Marshall, who has held considerable sway on US military thinking over the past three decades. He was the man behind a sweeping recent review aimed at transforming the American military under Defence Secretary Donald Rumsfeld.

Vad hände då med dessa hemska förutsägelser?

Inte ett skvatt!

Vilken tur att de som förespråkade anpassning till de tokiga förutsägelserna på den tiden inte fick inflytande.

Samma sak kan vi hoppas på idag.

Är den globala uppvärmningen så jättetydlig? Du får svara själv på denna fråga. Nedan en tabell på hur midsommartemperaturen avviker på fyra platser i landet från år 1900. Plus hur antalet högsommardagar avviker från det normala.

Finns det någon trend?

Antalet varma sommardagar i hela landet från 1950.

Diagrammet visar medeltalet av antalet högsommardagar varje år mellan 1951 och 2018 i förhållande till perioden 1961-90.

År 2018 saknas, hittar inget medeltal av högsommardagar för hela landet men det böra vara en hög stapel men totalt sett knappast ingen tydlig trend. (Det skulle kunna vara 18 om vi utgår från värdena för Stockholm.)

Ett annat diagram med antalet högsommardagar. Enligt denna rapport minskar det i norra Sverige men ökar i södra Sverige och medlet ökar lite.

https://studentportal.gu.se/digitalAssets/1347/1347881_b398.pdf

Vi får hålla väldigt noga reda på alla tiondelar på varje dag under året för att notera en uppgång.

Det går upp och ned med trenderna.

Uppsalas temperaturkurva går upp och ned den också från 1720 fram till idag.Från trettonhundratalet och framåt kallades det lilla istiden och denna anses sluta omkring 1900. Sedan går det uppåt och nu är det varmare. Tänk om vi hade haft mätserier under den varma medeltiden också, det hade vart saker det.

Med detta inlägg mot alla dysterkvistar och domedagsprofeter

vill jag önska alla ett

GOTT NYTT ÅR.