Dagens bild 13 december 2019

Victoriafallen håller på att torka ut säger SVT och andra media.

SVD skriver om fallen att det inte varit lika torrt sedan 1995. På 25 år alltså. Presidenten i Zambia citeras om detta. Global uppvärmning får vi veta.

 


 

 

Från SVD: ”Zambezifloden har drabbats hårt av torkan. Kilometerlånga sträckor består nu främst av torrlagda stenar. Vattennivån har inte varit så låg sedan 1995, enligt flodmyndigheten Zambezi River Authority.

Situationen är en påminnelse om vilken effekt klimatförändringarna har på miljön, twittrade Zambias president Edgar Lungu i oktober. Om inte rika länder gör mer för att tackla den globala uppvärmningen befinner sig platser som Victoriafallen i riskzonen, varnade presidenten nyligen i en intervju med Sky News.

– Vill vi verkligen lämna efter oss Zambezi utan de mäktiga Victoriafallen? Det finns åtgärder som kan vidtas nu, säger Lungu.”

 

Titta även på en video om de torra fallen.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=hW2GVT905IA&feature=emb_logo

Inte så torrt sedan 1995 sägs det! Är det verkligen klimatförändringar?

Om vi lyssnar till vad vetenskapen säger som Greta sa så framträder en annan bild. Inte så torrt sedan 1995. Jämför det med 1948 och 1914. Också torrår. Vattenflödet är väldigt varierande och ofta är torrperioderna fleråriga. Zambesi är kanske den flod i världen med det mest varierande klimatet i dess avvattningsområden. Dessutom är Zambesi reglerad som de flesta av världens floder. Vattnet avdunstar bra i alla fördämningsdammar, ca 11 % av allt vatten avdunstar i dammarna. I och med denna kraftiga reglering så översvämmas inte längre floddalarna på samma sätt som tidigare och det är negativt för ekosystemen längs floderna.

Framtida klimatförändringar i Sydafrika enligt klimatmodellerna.

1.     En temperaturhöjning, 0,3 – 0,6 grader

2.     Mindre nederbörd, 10 – 15 %

3.     Mer avdunstning

4.     Mer extrema skyfall

5.     Mer uttorkning i vissa områden.

Detta finner jag i en rapport om Zambesiflodens variationer, utbyggnaden av kraftverksdammar och framtida klimatförändringar enligt klimatmodellerna.

https://www.internationalrivers.org/sites/default/files/attached-files/zambezi_climate_report_final.pdf

Men denna rapport baserar sig på klimatmodeller inte på nuvarande trender. För det är omöjligt att se långsiktiga trender i diagrammet nedan. 1995 var också torrt, markerat i diagrammet.

Diagrammet visar årsflödet i miljoner m3.

Det är väldig skillnad på torrår och regniga år.

Bilden nedan visar hur flödet varierar under årets lopp. Som lägst ligger det på i snitt ca 250 m3/s i genomsnitt. Nu i början på dec var flödet 227 m3/s.

Ytterligare ett diagram som jämför 2018/19 med 1995/96 och 2017/18 med 1977/78.

http://www.zambezira.org/hydrology/river-flows

Författaren till rapporten ovan rekommenderar länderna att ta med framtida tänkta klimatförändringar i framtida byggnation av kraftverksdammar.

Vad en del saknar är synpunkter på de variationer som syns i diagrammet ovan på årsvattenflödet.

Jämför Zambesifloden flödesvängningar med jorden största vattensamling, Stilla havet som upptar drygt 30 % av jordens yta.

Det som kallas PDO – svängningarna. Jämför det markerade området med negativ PDO med årsflödet i diagrammet ovan. Är det ett samband eller en samvariation? Vet ej men det borde utforskas.

Några har lagt märke till att vid stora El Nino (omkastningen av strömmarna i det centrala Stilla Havet)är det torrare i Zambia.

El Nino påverkar vädret i en stor del av världen enligt forskare.

Se https://www.climatecentral.org/news/where-is-el-nino-why-we-care-18152

 

The climate (ska vara väderpåverkan, fel ordval) impacts typically associated with an El Niño during the months of December, January, and February.Credit: NOAA(USA:s SMHI) Torrt I Sydafrika enligt bilden. Kanske blir det en samverkan mellan PDO och El Nino.

Dessutom minskar arealen med skogsmarker vilket påverkar vattenbalansen i landet.

Bilden hämtad från  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0303243418311668

Det ursprungliga skogtäcket minskar. Gräsmarkernas andel ökar. När för mycket skog huggs ned påskyndar det uttorkning.

 

Så med regleringen av Zambesi med fler dammar och ökad avdunstning plus skogsskövling så påverkas det lokala klimatet och landskapet och det blir torrare. Så indirekt påverkar människan klimatet trots klimatmodellernas ensidiga projektioner av CO2.

Men trots detta är det med nuvarande uppmätningar av vattenflödet svårt att se någon trend som skulle stödja klimatmodellerna framtida projektioner.

Så här ser fallen ut efter regntiden.

Ytterligare https://floodobservatory.colorado.edu/SiteDisplays/64.htm