Dagens bild 12 december 2019

Naturen anfaller!

 Damen vågar inte gå ur bilen för kalkonerna! De var nästan utrotade i USA. Nu är de tillbaka i stora mängder.

 


 

https://www.youtube.com/watch?v=QUL_eVQfEIQ

Krossar glasrutor, hackar på folk bla.

https://www.youtube.com/watch?v=X_ikIscnfAY

Lite kalkonhistoria från USA.

https://www.thedodo.com/turkeys-saved-from-extinction-840746855.html

Det fanns ca 10 miljoner kalkoner i USA tror man innan européerna kom dit. Kalkonerna smakade så bra att nästan alla blev uppätna inom några generationer. På 1930-talet hade de försvunnit från 16 av de 18 stater där de höll till. Då fanns det några hundra kvar I USA. Sedan fridlystes de och nu finns det ca 7 miljoner. De har upptäckt att bland människor finns det ibland lättillgänglig mat och människor är inte farliga har de upptäckt.

Prior to the arrival of European colonists, there were believed to be about 10 million wild turkeys inhabiting nearly every corner of what is now the continental United States. The birds, found only in North America, were so common, in fact, that settlers who hunted them thought they'd never run out………Still, the misconception that America's turkeys were plentiful continued long after they ceased to be, and it proved nothing short of devastating. In only a few generations, the birds were reduced to just 2 percent of their original numbers.

"From a population of 10 million, we got down to no more than a couple hundred thousand continent-wide by between 1910 and 1920. Some accounts will put it lower than that," says Hughes.

"Turkeys were extirpated from 16 to 18 states from their original range by the 1930s. Where they were abundant, there were now none. In the field of wildlife biology at the time, there was a lot of concern that they would go extinct."

Ännu ett fall som visar att då man slutar med jakten så förökar sig de vilda djuren och nu finns de i stora mängder.