Dagens bild 26 november 2019

Solskenstiden ökar i Sverige men även på annat håll

 


Solstrålningen som når jordytan ökar, både den direkta och indirekta, kallas globalstrålning.

En annan grafisk framställning av globalstrålningen. Extra stor var den 2018.

Om solstrålningen ökar och solskenstiden ökar blir det då varmare på sommarhalvåret? Borde det bli det?

Hur var det då tidigare? Tyvärr har vi inte så mycket mätningar förutom i Stockholm.

Det var ökning från åtminstone 1920 tom 1940 och sedan en ny omgång från början av 1980-talet och fram tills nu.

Källor SMHI:

https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.6403!/faktablad_solstralning%5B1%5D.pdf

https://www.smhi.se/data/meteorologi/stralning/solstralning-i-sverige-sedan-1983-1.8243

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1297103/FULLTEXT01.pdf

 

Varför varierar det? Svaret som ges i den första källan lyder så här:

Faktorer som påverkar strålningen

Det finns ett antal meteorologiska faktorer som påverkar strålningsflödena, varav molnen är den viktigaste. Destora variationerna, som vi har visat på tidigare, över flera år och ner till variationer under ett dygn styrs till stordel av variationer i molnen. Det kan vara mängden men också molnens täthet spelar stor roll. Moln som täckerhela himlen, är täta och har stor vertikal utsträckning släpper igenom mindre solstrålning än motsvarande mängdtunna moln.”

Molnen har storbetydelse för hur mycket synligt ljus o värme som släpps igenom. Varför pratar man inte så mycket om detta. I den andra källan glömmer man av att skriva om molnens betydelse.

Molnen har givetvis jättestor betydelse för hur mycket solsken som når jordytan.

Har molnmängden ändrat sig?

Över Grönland.

Diagrammet visar minskningen av molntäcket över Grönland.

Detta sägs i artikeln nedan vara det som driver att Grönlands smälter på ytan.

https://advances.sciencemag.org/content/3/6/e1700584