Dagens bild 30 oktober 2019

Problemen med korallerna i Västindien med Mexikanska Golfen, Karibiska sjön och Stora Barriärrevet – en jämförelse

Undrar lite om det inte är dags att sluta att prata om att korallblekning orsakas av klimatförändringar! Korallblekning tycks vara ett naturligt tillstånd när solen lyser lite för mycket och vattnet blir varmare ungefär som att gräsmattorna blir brunbrända när det är högtryck och fint väder hela tiden eller när El Ninofenomenet i Stilla havet äger rum och varmt ytvatten strömmar ut över stora delar av StillaHavet som inte brukar ha så varmt vatten och då havsytan sjunker i västra delen av Stilla havet med lokalt upp till 50 cm.

Inte talar vi om klimatförändringar och kommande katastrofer då gräsmattan eller betesmarker har blivit brunbränd eller hur?Okey vissa kanske gör det. Domedagsprofeter kanske. Det har varit korallblekning hundratals/tusentals år tillbaka visar forskning. Inget nytt under solen.

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2018.00283/full

Blekning under ca 400 år för Stora Barriärrevet. ”Reconstructed bleaching was evident through the entire available record from 1575 to 2001”. Vissa tider var omkring 20 % av reven blekta enligt forskarna.

https://www.nature.com/articles/s42003-018-0183-7

Under senaste 100 åren har det varit upprepade blekningar vid Jarvis ön, mitt i Stilla Havet.

Länk till researchgate.net

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/2017JG004091

Blekning för 4000 år sedan. Utanför ön Hainan i norra delen av Sydkinesiska sjön. Men även under de senaste 200 åren.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871101406000768?via%3Dihub

Som jag skrev om tidigare så är reven runt Florida och i Västindien skadade av övergödning som ger algpåväxt och när vattnet blir extra varmt klarar inte de försvagade korallerna av det hela, Se

http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2019/vecka42/db19okt14.htm

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5267576/

”Caribbean coral reefs are among the most degraded reefs on the planet” säger artikeln och kopplar det även bla till förlusten av vissa fiskarter.

Mexikanska golfen och Karibiska sjön är som två ”stora grytor” som ligger bredvid varandra. De skiljs åt och avgränsas av alla västindiska öarna där det bor 43 miljoner människor. Runt dessa hav på fastlandet bor det ytterligare ca 60 miljoner människor. Sammantaget ca 100 miljoner människor. Avloppsvatten från dessa tillsammans med avrinning från odlingar vid stora regnmängder orsakar övergödning för många korallrev.Det blir algpåväxt och försvagade korallrev. Konstigt nog trots detta hittar man ständigt nya och fina rev.

 https://www.eluniversal.com.mx/english/5-new-reefs-discovered-gulf-mexico

Om vi jämför med Stora Barriärrevet så är situationen helt annorlunda. I Queensland bor det ca 5 miljoner människor och ca hälften i Brisbane som ligger söder om det stora barriärrevet. Längs kusten i Queensland utmed stora barriärrevet bor det endast ca en halv miljon människor och korallreven, ca 3000 st, befinner sig en bra bit från kusten. Ytan på stora barriärrevet är ca 350 000 km2 en yta som är större än Italien men mindre än Sveriges yta. Även när det är stora översvämningar når inte slammet ut till de stora reven, endast de kustnära reven drabbas. Detta visas av ett Nasa foto.Även om slamflöde och kemikalier från jordbruket, som kväverester från sockerrörodlingen, har anförts som problem för barriärrevet så ligger reven för långt ut och de förhärskande strömmarna har en riktning utifrån Stilla Havet mot Australiens östra kust. Så reven sköljs över av friskt vatten från Stilla Havet.

Men söker man på skador på stora barriärrevet får man vetat att det är mycket blekning, att stora delar av revet är förstört osv och idag sägs blekning då det är höga temperaturer vara den största faran.

Som denna artikel från The Telegraph i maj 2017.

Men forskningen säger att reven här har varit blekta under de senaste 400 åren vilket studier visar och det har varit en viss ökning från 1700-talet och nu sägs det vara värre. Se

http://theconversation.com/the-great-barrier-reef-has-been-bleaching-for-at-least-400-years-but-its-getting-worse-101691

“We found that widespread bleaching had been occurring there since at least the 1600s. However, there has been a 10% increase in the proportion of corals affected since the late 1700s. Centuries ago, widespread bleaching was probably caused primarily by fluctuations in temperature. More recently, warm oceans have likely been compounded by other, human-induced, stressors including pollution or sediment and fertilisers washed into the ocean.”

Speciellt i slutet av år 2016 blektes revet på den grunda ovansidan men det har nu återhämtat sig till stor del. De djupare sidorna berördes inte alls av blekningen.

https://nypost.com/2018/09/12/the-great-barrier-reef-was-never-dead/

Forskare har funnit att reven återhämtar sig snabbare än man tidigare trott. Blir det för varmt spottar korallerna ut den alg de lever i symbios med men efter några dagar tar de upp algerna igen. Går det för lång tid innan upptag så dör korallerna. Det är med koraller som med landekosystem. Blir det för varmt på sommaren blir gräset brunbränt, träd torkar och dör men de återhämtar sig senare då vädret ändrat sig igen. Samma fenomen i vattnet som på land. Det är därför som forskare har vid borrningar i korallrev på flera håll sett att reven blivit blekta men hämtat sig, blekning är en återkommande naturlig sak precis som brunbrända gräsmarker. Och korallreven är bland de bästa ekosystemen att anpassa sig till klimatförändringar.

Peter Ridd,tidigare professor vid James Cook University, som jag lyssnade på i Osloden 18 oktober berättade detta för mig. Endast koraller nära ytan bleks och det värsta för koraller är luften. En sänkning av havsytan är värst. Han sa att det bästa för revet vore att havsytan steg 1 meter.Här kan du lyssna lite på honom.

https://www.abc.net.au/news/science/2019-04-23/peter-ridd-reef-science-climate-change/11026540

“After over two decades spent researching marine physics in the Great Barrier Reef region, Dr Ridd's scientific expertise cannot be disregarded. He pioneered research techniques for studying marine sedimentology, and has published widely on coastal oceanography and the effects of sediments on coral reefs.

Dr Ridd is respected in this field despite some differences in opinion about his results — which is standard in all fields of science, according to marine scientist Jon Brodie from the Centre of Excellence for Coral Reef Studies.

However, Dr Ridd's comments on the overall health of the reef, and his harsh criticism of coral-bleaching science, have caused many scientists to question the limits of his expertise.

Dr Ridd has previously claimed that the Great Barrier Reef is healthy and that studies published by the Centre of Excellence for Coral Reef Studies in Townsville about coral bleaching are inaccurate.

Ridd does not think that human-caused climate change is a problem, and he thinks the reef is in fabulous health. This has been his public position for at least a decade.

But in 2017, Ridd started to publicly accuse his scientific colleagues, some of which were based at his own university in Townsville, Australia, of being untrustworthy. This went against the university’s code of conduct. The university censured him. Ridd refused to back down and made more statements. He published “private” university correspondence on his website. He was further disciplined, so he sued his employer. Then they fired him.”

Det har alltså varit mycket stora motsättningarmellan honom och några andra professorer över revet och blekningen av detta.

Men revet hämtar sig som det alltid har gjort.

Se länkar:

https://www.prweb.com/releases/the_great_barrier_reef_shows_significant_signs_of_recovery/prweb15740719.htm

https://nypost.com/2018/09/12/the-great-barrier-reef-was-never-dead/

“In 2016, bleaching damaged or destroyed 30 percent of the reef’s shallow water coral, a report published in Nature Research Journal said. The research also stressed the full impact of that event has yet to be fully assessed.”

Enligt Peter Ridd var totalt sett 8 % av revet skadat under år 2016/2017 även om det lokalt var upp till 50 %. Och 8 % av 340 000 km2 är mycket. Men Peter Ridd på pekar att revet växte till med ca 250 % mellan 2011 och 2016. Efter tidigare El Ninos. Peter Ridd säger att det är samma mängd koraller idag som år 1985.

Det farligaste är dock torra luften för koraller, de vill ju leva i vatten. Se på bilden nedan. Är det samtidigt starkt solsken så skadas korallerna.

Men lågvattennivån vid ebb har enligt mätningar minskat sedan 2010 och som det har påpekats så är tiden för koraller över havsytan direkt ödesdiger. Så det är inte bara fråga om varmt vatten.

Så tänk på det att korallblekning kanske är samma sak som brunbrända gräsmattor. Det tillhör det naturliga som kan hända!