Dagens bild 14 oktober 2019

Hur försvann hälften av Florida korallrev?

Om korallreven och hur dessa drabbas mänsklig verksamhet.

Denna fråga ställs bla av The Guardian

Tragiskt! Katastrofalt!

I denna artikel om hur korallreven har skadats sägs det att klimatförändringarna är den största boven i dramat men forskningen visar något annat. Koraller bleks inte pga höga temperaturer utan samtidigt som reven översköljs av kväveföroreningar från landbacken vid stor avrinning, dålig rening av avlopp och nedfall från luften Se Marine Biology som rapporterar om forskning om detta i Florida  Keys

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00227-019-3538-9#Sec1

Dessa rev utsattes för höga temperaturer utan att blekas men när de var ett stort utflöde från land plus nedfall från luften av kväveföreningar då skedde blekningen samtidigt som det blev höga temperaturer. Det påpekas att korallerna började att dö långt innan det var tal om höga vattentemperaturer. Från början var det ingen vattenrening alls.

Detta återberättas och sammanfattas i Science alert

https://www.sciencealert.com/scientists-find-a-massive-contributor-to-coral-reef-deaths-and-it-s-easier-to-fix-than-climate-change?fbclid=IwAR1GNdnWRn1t7sVvkgkLwtZ-wwdiw6iOx9KnOjWy6rnQFjP5oO5SgACScbk

I en annan forskningsrapport läser vi: ”According to De Bakker, population growth on the islands is one of the main causes of the degradation of coral reefs. The total population of the Caribbean has more than doubled since the 1950s, and this has had ecological consequences.”

Befolkningsökning utan ordentlig rening av vattnet är det största problemet. Se 

I Florida då?

Befolkningen har mer än fördubblats sedan 1980. Det är väldigt populärt för pensionärer från hela USA att flytta till Florida.

Men inte bara pensionärer flyttar utan även duktiga företagare i Västergötland som blivit rika bygger eleganta och stora bostäder vid Floridas kuster. Ett exempel har du nedan på en svensk företagares hus i Florida. Jag avstår från att avslöja namnet.

Denna våldsamma utbyggnad av samhällen som en mer än fördubbling av befolkningen har medfört innebär alltså förorening av vattnet längs Floridas kuster.

Detta med att kustnära rev översköljs av orenat avloppsvatten och därmed överväxning av alger har jag även förstått då jag varit på dykutflykter på Filippinerna.

Kallare vatten även livsfarligt för koraller.

Men kallt vatten under vintertider har dödat mer koraller i Florida. Allra värst var det 2010.

Se https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3154280/

“Coral reefs are facing increasing pressure from natural and anthropogenic stressors that have already caused significant worldwide declines. In January 2010, coral reefs of Florida, United States, were impacted by an extreme cold-water anomaly that exposed corals to temperatures well below their reported thresholds (16°C), causing rapid coral mortality unprecedented in spatial extent and severity.”

Vatten med temp under 16 grader orsakade koralldöd utan tidigare motstycke.

Flera studier visa att korallrev kan återhämta sig. I ett fall visade det sig att reven återhämtade sig bättre i skyddade områden än utanför. Varför? Jo i de skyddade områdena fanns det gott om papegojfiskar som åt upp algerna vilka förökade sig pga övergödning och skadade korallreven. Vissa fiskar är viktigare än andra för att skydda reven.

Vad ska vi då först göra för att skydda korallreven?

Storskalig rening av avloppsvatten. Säkerhetszoner som kan fånga upp gödningsämnen från kustnära åkrar och åkrar nära vattendrag. Detta är det absolut viktigaste. Människor kan göra något åt problemet med koralldöd.