Dagens bild 7 oktober 2019

Vindkraftverk och flygande varelser.

För fåglar och insekter är vindkraftverk farliga.

Norska örnar lär sig inte tillräckligt bra att vindkraftverk är farliga.

Tidningen Jakt o Jägare skriver:

Artikeln avslutas med orden: ”Vindkraftverken i Smøla dödar cirka tio havsörnar per år. Om det inte hade kommit fåglar utifrån och tagit de döda havsörnarnas platser skulle beståndet i Smøla ha minskat, sammanfattar Torgeir Nygård.” Det är inte bara lekfulla ungfåglar som en förespråkare för vindkraft sa till mig en gång.

Vi får också vet av en artikel i Expressen att mängder av insekter dödas av rotorbladen. ”Och nu har svaret kommit. Det i en studie som bygger på insektsforskning, atomsfärisk fysik, vindkraft, aerodynamik och DNA-kartläggning, skriver NRK.

Enligt forskarna vid tyska Center for Aerospace, DLR, flyger omkring 24 000 miljarder insekter genom vindkraftverkens rotorblad per år.

Av dem dör ungefär fem procent, vilket blir 1 200 miljarder insektslik årligen. Om varje litet djur beräknas väga 0,1 gram uppgår den totala vikten för rotorbladen i 1 200 ton”.

https://www.expressen.se/nyheter/klimat/1-200-ton-insekter-dor-vid-tyska-vindkraftverk-per-ar/

Fast vad jag förstår är det  felräknat  det ska bli 120 000 ton.

Detta kan i sin tur jämföras med antalet insekter som dödas av vägtrafiken. I Holland har man gjort undersökningar av detta genom att räkna dödade insekter på nummerplåtar. 250 bilförare deltog i studien. Alla bilplåtar har samma storlek och sedan bör man ha överfört detta till storleken på frontpartiet och vindrutan på bilen och då tagit med i beräkningen lutningen av vindrutan. Enligt Aftonbladet i en artikel från 2011 skulle 800 miljarder insekter dö på detta sätt på ett halvår. Det blir 1600 miljarder insekter per år.

För att jämföra med vindkraften får vi räkna på antal vindkraftverk i Holland och Tyskland. I Tyskland knappt 30 000 vindkraftverk. I Holland knappt 10 % av Tysklands bestånd. På ett ungefär blir det ca 10 % av det antal insekter som dör av vindkraftverk i Tyskland; 120 miljarder att jämföra med biltrafiken som i Holland tar 1600 miljarder insekter.

Biltrafiken är mycket värre. När jag i våras åkte bil i Holland blev det mycket mer insekter på rutan där än när jag åker bil i Sverige eller för den delen i Tyskland.

Fladdermöss då? Det beräknas att mellan 10 och 100 000 fladdermöss dör varje år av vindkraftverk i världen.

https://www.usgs.gov/faqs/how-are-bats-affected-wind-turbines?qt-news_science_products=0#qt-news_science_products

Naturvårdsverket skriver; ”A wind turbine in Europe or North America kills on average 2.3 birds and 2.9 bats per year. These are median values, however, and the variation is large (0-60 birds and 0-70 bats) and the distribution uneven (bimodal). While most wind turbines actually kill none or very few birds and bats, some turbines kill many. The location of a wind farm in relation to the local topography and surrounding habitat is the primary determinant of the number of birds and bats that will be killed.”

https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6511-9.pdf

Det gäller att tänka igenom var någonstans man bygger vindkraftverk.