Dagens bild 30 september 2019

Vi måste skrämmas på alla plan!

 

IPCC senaste rapport påtalar speciellt förändringar på fyra områden när det gäller hav, snö och is.
https://report.ipcc.ch/srocc/pdf/SROCC_FinalDraft_FullReport.pdf

A1.1 Smältning av Grönlands, Antarktis och övriga glaciärer som motsvarar en havsytehöjning på 1,8 mm per år mellan 2006 och 2015.

Återkommer till denna.

A1.2 Juni månads snöutbredning minskar.

 

Det stämmer att snöarean minskar på norra halvklotet under juni månad men för rättvisans skull lägger vi till snöarean under våren, hösten och vintern. Plus diagram för juni – augusti månader vilka inte funnits färdiga utan vi har fått göra det själva.

 

Det är i alla fall frågan om miljoner km2.Underlag för detta finns på Snowlab, Rutgers University. https://climate.rutgers.edu/snowcover/chart_seasonal.php?ui_set=nhland&ui_season=1

 

Våren

Under våren minskar snöutbredningen vilket är en följd av att våren kommer tidigare på allt fler platser runt norra halvklotet.

Samma sak gäller de tre sommarmånaderna. Fast under augusti har det stabiliserat sig sedan slutet av 80-talet

Vi kan då jämföra med IPCC:s diagram som är ett avvikelsediagram i %.

Lila färg är det observerade, gul färg modellerat bakåt i tiden och resten är de tvåscenarierna RCP 2,6 och 8,5 (orange). Det grå är överlappningen av osäkerheten i de två scenarierna. Baslinjen är medel 1986 – 2005. De har endast med snöutbredning norr om breddgrad 60. Rutgers University, Snowlab har med all snö på norra halvklotet.

 

Hösten

Under de tre höstmånaderna ökar snömängderna.

Vintern

Även under vintermånaderna ökar snöutbredningen.

A1.3Permafrostens temperatur har ökat men det är tvivelaktigt att mer Metan har frigjorts.

Detta återkommer vi till.

 

A1.4Arktisisens utbredning har minskat under alla årstider. Septemberisens minskande är unikt för de senaste 1000 åren. Drographic Surveyor of NSW Australia Daniel Fitzhenry says data recorded by the Bureau of Meteorology at Fort Denison in the Sydney Harbour is “more accurate than satellite” on sea levels.
Detta återkommer vi till.

Vi har alltså en situation där snöutbredningen minskar under våren och sommaren för att senare öka under hösten och vintern. Hur olycksbådande är detta?

Att snöutbredningen i vår värld bör minska i en viss omfattning när vi har en uppvärmning är inte så svårt att förstå.

 

Men hur förklarar IPCC att snöutbredningen ökar under hösten? Speciellt sedan 2005.