Dagens bild 26 september 2019

Jorden blir grönare. En av orsakerna är människor som återställer degraderade områden. Det händer mycket i Kina på detta område.

Hur får man förstörda marker att grönska? Se filmen om detta

https://www.youtube.com/watch?v=IDgDWbQtlKI

Två viktiga punkter:

1. Ha koll på betesdjuren så exempelvis inte getter äter upp vartenda litet grönt skott.

2. Se till att vatten som regnar blir kvar i marken och inte snabbt rinner av genom blaterrassering, plantering av gräs och träd.

Terrassering i Kina för att behålla vattnet för växterna.

Och det blir grönt.

Andra exempel hur man arbetar med att restaurera markområden från Jordanien, Etiopien och Rwanda visas i denna film.

En annan film om Kina gröna mur visas i följande video, China's green growthmiracle: https://www.youtube.com/watch?v=rDrbnsbVxlI

Landskapet från 1999 till 2019. En väldig skillnad som ses mha satellitbilder.

Från Yan an.

Det är en del av Kina stora gröna mur mot Gobiöknen och Mongoliet. Tidigare var det mer trädbevuxet men under Maos tid skövlades detta område. Träden behövdes i den växande industrin som skapades under hans styre.