Dagens bild 17 september 2019

Världens energiförsörjning – fossilt jämfört med ickefossilt!

http://www.skolvision.se/DelEnergi/NkEnergi3.html

https://ourworldindata.org/energy-production-and-changing-energy-sources

En liten skillnad mellan dessa men alla visar dominansen för fossil energi.

Är det en strid mellan fossil energi och förnyelsebar energi? Några hävdar detta.

http://manskligsakerhet.se/2017/10/12/striden-mellan-fossila-branslen-och-fornyelsebar-energi/

Nej säger jag. I stort sett all energi som vi kan få fram kommer att behövas i framtiden sett ur hela världens perspektiv.

Är sol- och vindkraft på väg att vinna över kol och olja och ta över?

Ett exempel på feltänkande.

”Ett tungt argument mot kolindustrin är att solenergisektorn redan idag skapar fler jobb än kolsektorn. Den amerikanska energimyndigheten uppskattade 2016 att 1,9 miljoner amerikaner var anställda inom den elgenererande energisektorn. 374 000 av dem var anställda inom solenergin, medan endast 160 000 var anställda inom kolindustrin.”

Hur mycket energi produceras per anställd när det gäller solenergi respektive kol? Om vi jämför på detta sätt blir det vettigt.

Ta bort grävskoporna och gräv för hand så blir många fler anställda och får jobb.

Vi gör en jämförelse!

https://en.wikipedia.org/wiki/Electricity_sector_of_the_United_States

Kol producerade över 1000 TWh med elenergi.

Solenergin syns dåligt i detta energidiagram för det är så litet bidrag till elproduktionen. Vi får ta hjälp av ett annat diagram, men det är ändå svårt att läsa av.

På samma Wikipediasida får vi reda på att från kol producerades 1146 TWh med el och från solenergi producerades 66 TWh el. Som du ser på diagrammet har en hel del kol ersatts med naturgas. Sol och vindkraft har ökat sedan år 2000 och nu är det sammanlagt 8 % av elen som kommer därifrån. År 2000 var det mindre än 1 %. Givetvis en bra början. Men det som ökade mest var elproduktion från naturgas.

Hur mycket el produceras då per person?

Istället för TWh använder vi GWh. En GWh är en tusendel av en TWh.

En kolarbetare producerar 7,2 GWh

En solenergiarbetare producerar 0.18 GWh.

En kolarbetare är då 9 ggr effektivare. Detta innebär att solenergin blir dyrare.

Kol och olja tillhör det förflutna sägs det i artikeln. Artikeln är ett exempel på hur man försöker att prata upp det vi kallar förnyelsebar energi. Dessa energislag har ökat märkbart men det motsvarar ändå inte ökningen av elenergibehovet.

Visst ska vi använda ny teknik men fossil energi lär vi aldrig göra oss kvitt under de kommande 100 till 300 åren.

Du vet väl att kol är lagrad solenergi!