Dagens bild 13 september 2019

Kyla dödar fler människor än värme men i media blir vi oftast påminda om värmen som dödar.

Lagom väder är bäst!

Värmen i år och förra året som var dödlig för vissa människor har vi hört talas om flera gånger som jag skrev om i tisdags.

I ex Barometern och vissa andra tidningar plus text-TV kunde vi läsa följande.

De skriver ”Totalsiffran är dock betydligt lägre än under den omfattande värmeböljan under sommaren 2003 där knappt 19 500 personer beräknas ha avlidit till följd av värmen. Hälsodepartementet förklarar minskningen med att förebyggande åtgärder gav utdelning.”

 

I svenska Läkartidningen får vi dock reda på i en artikel av Anders Hansen att:

http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Nya-ron/2015/08/Kyla-dodar-betydligt-fler-an-varme/

”Kyla leder till betydligt fler dödsfall än värme, vilket går stick i stäv mot bilden som ofta förmedlas i media där dödlighet till följd av värmeböljor är något som rapporteras oftare jämfört med dödlighet till följd av kyla”.

The Guardian skriver om vintern 17/18 om 50 000 extra dödsfall i England vilket kan jämföras med den mycket mer omtalade värmeböljan i Frankrike 2003 som gav 19500 extra dödsfall.

https://www.theguardian.com/society/2018/nov/30/excess-winter-deaths-in-england-and-wales-highest-since-1976

Slutligen kan vi läsa Science Dailyatt:

“Cold weather kills 20 times as many people as hot weather, according to an international study analyzing over 74 million deaths in 384 locations across 13 countries. The findings also reveal that deaths due to moderately hot or cold weather substantially exceed those resulting from extreme heat waves or cold spells.”

Kylan är tjugo gånger dödligare!!