Dagens bild 31 maj 2019

Varför satsar de stora oljebolagen på förnyelsebar energi?

Funderar de på att lämna fossilenergin?


Vår värld behöver massor med energi. Ca 80 % av energibehovet tillfredsställs med fossilenergi. Att dessa lönsamma oljebolag satsar på förnyelsebart betyder inte att de kommer att sluta med fossilenergin. Dessa bolag har beskrivits som onda, giriga osv. Det de gör är att se till att energin flödar och det ger dem stora inkomster. Att satsa på förnyelsebart ger dem dessutom ett snyggare ansikte utåt.

Det viktiga Energibegreppet – Energy Return on Energy Invested – förkortat ERoEI.

Detta begrepp beskriver hur mycket energi du får ut av det som du har investerat. Får det ut 10 ggr så mycket eller 100 ggr så mycket. Ju högre ERoEI desto mer lönsamt energislag. Fast med skatter kan vilken regering som helst göra ett lönsamt energislag till olönsamt eller tvärtom. Har valt ut några tabeller, lite olika beräkningar men de är i stora drag samstämmiga.

Som du ser ligger majsetanol och biodiesel lågt. Biodiesel görs bla av rapsolja och palmolja. Du inser också snabbt att de fossila bränslena är mycket mer lönsamma.

Det borde vara förbjudet att göra diesel av raps och palmolja. Rapsen behöver besprutning mot insekter som samtidigt dödar även nyttiga insekter. För att odla palmolja hugger man ned tropiska ekosystem.

Solceller och vindkraft ger inte en jämn och stabil energiproduktion. När solen inte lyser och vinden inte blåser måste det finnas alternativ energi som exempelvis fossil energi användas.

Nu har oljebolagen förstått både det ena och andra.

Några forskare skriver att vindkraften är ett sätt att bevara beroendet av olja och naturgas genom att det behövs det som man kallar ”back up energi” och olja och naturgas är vanligast här. Ökas vindkraften med 1 % så ökar dessa fossila energislag med 0,22 – 0,26 % fossil energi. Alltså man kan även säga att en ökning av vindkraft inte bara bevarar utan även ökar behovet av fossil energi. Undantag är länder som Sverige med mycket vattenkraft. När vattenkraften används till stödkraft/ersättning när det inte blåser utnyttjas vattenkraften mindre effektivt.

Vindkraft kan inte ersätta fossil energi!

Några andra forskare skriver. Det är omöjligt att till 100 % ersätta fossilenergi med förnyelsebart därför att den är beroende av fossil energi. För att de förnyelsebara ska växa krävs det fossil energi.

Solceller är häftiga saker tycker jag. Fast problemet är att de inte ger energi på natten. På nordliga breddgrader är de en energiförlust ur energibegreppet ERoEI som jag skrev om i början av denna artikel.

I Jordaniens öken fungerar det mycket bättre och där kan man satsa på det men där behövs det även andra energislag som ger energi på natten och bäst är fossil energi. Så den fossila energin kommer att bli kvar.

Så satsningen på dagens förnyelsebara energi är en garanti att den fossila energin kommer att användas i framtiden.

Fattar du nu varför de ledande oljebolagen satsar på förnyelsebart.

I Vårgårda håller man på med ett intressant projekt. Solceller på taken när hus renoveras.

”Den tekniska lösningen fungerar så att elen från solcellerna sparas kortsiktigt, över dygnet, i batterier och långsiktigt, över vintersäsongen, lagras elen i ett vätgaslager för att därefter tillverka el och värme med hjälp av en bränslecell.”

– Vårt mål är att vi i praktiken ska komma ner till en energianvändning på noll kilowattimmar köpt energi per kvadratmeter. Att komma till en så låg siffra visar på innovationskraften, modet och nytänkandet i projektet, säger Jan Thorsson, vd på Vårgårda Bostäder.”

https://www.sabo.se/vargarda-bostader-satsar-pa-unik-energilosning/

Kan bara säga lycka till!

Frågan är hur mycket energi får de ut jämfört med den energi som de stoppat in i de tekniska systemen. Batterier kräver som alla vet mycket energi att tillverka.