Dagens bild 23 maj 2019

Försurning av haven och koraller har vi hört mycket om men……


https://www.newscientist.com/article/dn28468-growing-corals-turn-water-more-acidic-without-suffering-damage/

Man lär sig mer och mer om dessa otroliga små djur.

Kanske är dags att lämna detta skrämselskott som ingår i klimathotet. Har gjort en liten sammanställning av vad man lärt sig under senare år om dessa små djur.

”The results complicate the question of how coral reefs will respond to climate change, which is raising the acidity of the oceans. “Do corals care about ocean pH if they have plenty of food and light? At this point, we don’t fully know the answer to that question,” says Andersson.

These corals didn’t seem to mind the fluctuations in local acidity that they created, which were much bigger than those we expect to see from climate change. This may mean that corals are well equipped to deal with the lower pH levels.”

Mao koraller påverkar pH-värdet I de vatten därkoraller lever och att de är vana vid svängningar i pH-värdet, svängningar som tom är större än det som förväntas från mer CO2 i atmosfären.

Dessa studier från Bermuda får stöd av studier från Austalien vilket vi läser om i samma artikel.

”Malcolm McCulloch of the University of Western Australia in Perth says this is backed by a recent study in which he and his colleagues put boxes around corals at Heron Island on the Great Barrier Reef and bubbled carbon dioxide into them, increasing acidity. Those corals didn’t seem affected at all in a simulation of the acidity expected by 2100.”

Korallerna brydde sig inte om extra CO2 som bubblades in och påverkade pH. Det finns naturliga CO2-källor nära korallrev men korallerna låter sig inte påverkas om, det inte är alldeles för mycket. Blir det alldeles för mycket tar de bruna korallerna över.
https://ocean.si.edu/ecosystems/coral-reefs/sneak-peek-future-coral-reefs-acidifying-ocean

I Röda Havet läser vi om koraller som är motståndskraftiga mot ökad temperatur och minskat pH-värde. När temperaturen ökade hos de undersökta korallerna och när pH-värdet sjönk till 7.8 ökade produktiviteten med drygt 50 %. Alltså tvärtemot alla varningar när det gäller korallrev. https://royalsocietypublishing.org/doi/pdf/10.1098/rsos.170038

Hur är det då med blekning av koraller?

I Ny Teknik läser vi att

https://www.nyteknik.se/miljo/korallrev-i-stilla-havet-har-aterhamtat-sig-fran-blekning-6920748

Efter en blekningshändelse krävs det ca 7 – 10 år för återhämtning och sedan har korallerna även anpassat sig bättre. Se en annan diskussion om detta: http://landscapesandcycles.net/coral-bleaching-debate.html

Tidigare har vi haft perioder med mer blekning som “The 1890 and 1750 decades were notable for unusually high bleaching frequencies” enligt https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2018.00283/full

Vidare så läser vi i ett annat nummer av Ny Teknik om Stora Barriärrevet.

Revet oväntat motståndskraftigt

”Den senaste gången revet drabbades av omfattande skador, utöver den i dag aktuella, var för omkring 10 000 år sedan. Då verkar det enligt forskarna ha berott på en omfattande ökning av sediment och minskad vattenkvalitet, samtidigt som havsnivån höjdes.

Trots dessa händelser har revet ändå klarat sig. Forskarnas slutsats är att Stora barriärrevet har varit motståndskraftigare än vad man tidigare har trott, men att det också har varit väldigt känsligt för när sedimentet har ökat, sett över årtusendena, enligt studien som har publicerats i Nature Geoscience.

Den utveckling som sker i Stora barriärrevet i dag, med förändrad vattentemperatur och försurning, är sannolikt något nytt att hantera för revet. Forskarna är oroliga för att revet inte ska ha samma motståndskraft mot dessa förändringar som de tidigare, särskilt inte då förändringstakten är så snabb”.
https://www.nyteknik.se/miljo/stora-barriarrevet-har-lurat-doden-flera-ganger-om-6916999

När WWF är inblandat i rapporter om Stora Barriärrevet är det extra problematiskt att folk uppmanas skänka pengar för att bevara detta stora rev.

En artikel visar att de korallrev som utsattes för extra mycket blekning 1998 har anpassat sig och tålde varmare vatten vid ett senare tillfälle. De koraller som är mest tåliga är de som utsätts för mer svängningar i temperaturen. Se https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0033353

Stora Barriärrevet har en temperaturskillnad av 5 grader från norr till söder och korallerna har tillräcklig genetisk variation för att klar av olika klimatförändringar. Se http://joannenova.com.au/2018/04/corals-already-have-the-genes-to-survive-another-250-years-of-climate-change/

Mer att läsa:

https://news.mongabay.com/2015/10/good-news-some-corals-show-surprising-resilience-to-ocean-acidification/

https://canadafreepress.com/article/corals-more-resilient-than-many-have-thought

https://judithcurry.com/2016/05/24/coral-bleaching-debate/

Med andra ord korallernas evolutionära förmåga har inte tagit slut. De kan anpassa sig både till varmare vatten och lägre pH plus att den allra största artrikedomen bland koraller som vi har i vår värld finns i de varmaste vattnen på jorden kring de indonesiska öarna.

Se även http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2018/vecka50/db18dec14.htm