Dagens bild 20 maj 2019

Ser du snöflingorna på bilden?

Det kommer massor inte bara hos mig utanför Vårgårda utan över hela samhället.

Asparna sprider sina frön.

Närmaste källan är asparna på åkerholmen.

Gott om aspfrö i år.

Sommaren 2018 var torr och varm, träden stressades och en stressad växt/träd sätter mer frö.

Det förutspås att det blir extra granblomning i år. Följande läste vi i NSD för ett par dagar sedan.  ”Det är många år sedan de svenska granarna blommade, men förra årets varma och torra sommar var precis vad granskogen behövde.Det brukar gå runt sju år mellan de riktigt bra blomningsåren och nu var det länge sedan sist. Förra sommaren var inte bara varm och solig, det var dessutom torrt från midsommar och en bit in i juli. Av erfarenhet vad man att det borgar för bra granblomning och nu syns resultatet.Det blommar just nu. Framför allt är det i södra Sverige och längs norrlandskusten.”                          

Det var alltså bra med en torr sommar så att skogen stressades, mer frö efterblomningen.

Men tillbaka till aspluddet. Det har varit värre på andra platser. Se bilden från Amundön.

Aspludd. På Amundön ligger ett vitt täcke av frö över marken. Foto: Gabriel Tjulander

https://www.goteborgdirekt.se/nyheter/darfor-snoar-det-i-goteborg/repseo!7XBEQNe1cLYGevssYO@bg/