Dagens bild 2 maj 2019

Den engelske oppositionsledaren Jeremy Corbyn i Labour talar om klimatkris i engelska parlamentet efter att han har träffat Greta och att en massa klimataktivister har demonstrerat och klistrat ihop sig i London.
Det är bråttom att göra något säger han.

Tydligtvis behövs det inte så många personer för att påverka politikerna.
Bara att de är högljudda och demonstrerar.

Bild från nyheterna 2 maj SVT-play.

Nu har denne engelske Labourledare en högutbildad äldre bror som är fysiker och meteorolog. Han har andra åsikter och kanske borde Jeremy lyssna mer på sin äldre bror istället för att lyssna på klimataktivister.

Denne äldre bror är en modig man som vågar gå emot den allmänna tron.

Han heter Piers Corbyn. Han demonstrerar mor dessa galenskaper och kallar Greta för ett ”ignorant brainwashed child” och att lyssna till henne är rubbat.

Hans hemsida hittar du här http://www.weatheraction.com/

Piers Corbyn gör långtidsförutsägelser om vädret med utgångspunkt från solens tillstånd, med solens partikelflöde och dess påverkan på atmosfären, solens magnetfält och annan solaktivitet. När solen är i ett visst tillstånd så går han tillbaka och kollar vilket väder det förra gången var då solen uppvisade samma tillstånd och vilka andra faktorer det finns nu som kan påverka vädret exempelvis El Nino.

Lars Bern skriver om honom:

”Symtomatiskt är att meteorologerna trots tillgång till världens kraftfullaste superdatorer inte klarar av att förutsäga vädret mer än någon vecka. Den ledande institutionen bakom FN:s klimatpanel brittiska Met Office har flera år i rad lämnat halvårsprognoser för vädret och förutsägelser om klimatet några decennier framåt som nästan utan undantag slagit fel. Samtidigt har oberoende forskare som Piers Corbyn med sin Solar-Lunar-Action-Technique (SLAT) lyckats med prognoser som ofta träffat rätt och det med hjälp av bara en vanlig pc. Han förutsåg t.ex. den ryska värmeböljan, den Pakistanska översvämningen och de kalla vintrarna. Förklaringen i Corbyns fall har varit att han nöjt sig med att bara studera systemet i ett makroperspektiv och att hans underliggande hypotes inte är fixerad på antropogen klimatpåverkan. Hans teknik använder bl.a. förutsägbara solaktiviteter som partikelflöden och magnetiska soleffekter tillsammans med påverkan från månen”.

http://www.klimatupplysningen.se/2011/02/06/vetenskap-och-vetenskap/

I en kommentar till denna artikel av Lars Bern skriver en meteorolog, Tage Andersson följande: ”Meteorologins öde är att ta på sej prognoser långt innan det finns acceptabel metodik. T.ex. startade de första stormvarningssystemen i början på 1860-talet. Ett av engelsmannen och viceamiralen Robert FitzRoy, som 1854 startade Handelskammarens meteorologiska statistikavdelning. FitzRoy var kapten på Beagle, det skepp som Darwin gjorde sin världsomsegling på åren 1831-1836. Darwin skulle vara naturvetare och hålla kaptenen sällskap. FitzRoy var en utmärkt väderobservatör, hans meteorologiska tegelsten ”The Weather Book” innehöll bl.a. en cyklonmodell som var decennier före sin tid.

Fitzroy’s stormprognoser fick våldsam kritik av samtidens meteorologer, och efter hans för tidiga (självmord) död 1864 drogs prognoserna in. Bara för att återupptas efter några år. Efterfrågan tvingade fram dem. Analogt är dagens klimatprognoser så efterfrågade att de, trots alla svagheter, nog fortlever.”

Vissa är före sin tid.

Alla är inte lika övertygade om honom. Tages Andersson kollega Anders Persson kallar honom en stor skojare och skriver så här om Piers Corbyn:

 ”Trots att jag bott i England var jag bara perifert medveten om vem Jeremy Corbyn var när han valdes till ledare för Labour 12 september 2015. För mig och mina meteorologiska kollegor var han mest känd som bror till vår kollega Piers Corbyn. Denne var en stor skojare som med sin väderfirma “Weather Action” gjorde fin-fina affärer med värdelösa månads- och säsongsprognoser. Som personlighet ingav Piers inte något större förtroende när våra vägar korsades. Han skröt och strödde omöjliga utfästelser omkring sig.”   https://www.lindelof.nu/broderna-corbyn/

Piers Corbyn har även varit engagerad i Labour och han kanske pratar med vissa politiker.

Boris Johnson som var Londons borgmästare 2008 till 2016 skrev om Piers Corbyn i ”The Telegraph” följande år 2010:

Actually, they did (Om den stora snömängden I Nordirland). Allow me to introduce readers to Piers Corbyn, meteorologist and brother of my old chum, bearded leftie MP Jeremy. Piers Corbyn works in an undistinguished office in Borough High Street. He has no telescope or supercomputer. Armed only with a laptop, huge quantities of publicly available data and a first-class degree in astrophysics, he gets it right again and again.

Back in November, when the Met Office was still doing its "mild winter" schtick, Corbyn said it would be the coldest for 100 years. Indeed, it was back in May that he first predicted a snowy December, and he put his own money on a white Christmas about a month before the Met Office made any such forecast. He said that the Met Office would be wrong about last year's mythical "barbecue summer", and he was vindicated. He was closer to the truth about last winter, too.

He seems to get it right about 85 per cent of the time and serious business people – notably in farming – are starting to invest in his forecasts. In the eyes of many punters, he puts the taxpayer-funded Met Office to shame. How on earth does he do it? He studies the Sun.

He looks at the flow of particles from the Sun, and how they interact with the upper atmosphere, especially air currents such as the jet stream, and he looks at how the Moon and other factors influence those streaming particles.

He takes a snapshot of what the Sun is doing at any given moment, and then he looks back at the record to see when it last did something similar. Then he checks what the weather was like on Earth at the time – and he makes a prophecy.

https://www.telegraph.co.uk/comment/columnists/borisjohnson/8213058/The-man-who-repeatedly-beats-the-Met-Office-at-its-own-game.html

Det är viktigt för en borgmästare för en sådan stor stad att ha lite koll på vädret och när han då la märke till att Piers Corbyn hade mer rätt i sina långtidsprognoser än Met Office som är Storbritanniens SMHI så skrev han denna artikel.

I ”Daily Mail/Mail Online”kan du läsa vidare om bröderna Corbyn och Jeremys möte med Greta.

https://www.dailymail.co.uk/news/article-6953929/Greta-Thunberg-ignorant-brainwashed-child-says-Jeremy-Corbyns-brother.html

Jag undra vad Jeremy innerst inne tänkte vid hans möte med Greta.

Skulle själv vilja prata med henne!

Jag undrar över om man har talat om vissa grundläggande saker för henne. Mer om detta på fredagens ”Dagen Bild”.