Dagens bild 10 april 2019

Mer om valrossar.
Märkliga djur som gillar att klumpa ihop sig.
Klumpar man ihop sig på fel plats blir dödligheten större.

Hur många valrossar finns det? Ingen som vet, de är svåra att räkna.

Utbredningsområdet.

En artikel om valrossarna i och omkring Berings sund, pacificwalrus som de kallas berättar om svårigheten att räkna valrossar. När de är på land klumpar de ihop sig men när de inte ligger ihop simmar de. Hur stor del simmar samtidigt som vissa klumpar ihop sig gör att de är svåra att räkna.

https://www.fws.gov/alaska/fisheries/mmm/stock/Revised_April_2014_Pacific_Walrus_SAR.pdf

Innan de började att jagas mer på 1700- och 1800-talet tror man att det minst fanns ca 200 000 valrossar. På 1950-talet hade jakten reducerat dem till mellan 50 000 – 100 000 individer.

På 1970- till 1990-talet hade de åter ökat till över 200 000 individer.

Senaste beräkningen 2006 har man beräknat till ca 130 000. Fast uppskattningarna är svåra att jämföra med tanke på olika personer som räknat och dessa har använt olika metoder. Valrossforskare var bekymrade på 1970- och 1980-talet att antalet nått över ekosystemets bärkraft och de förutspådde en minskning av populationsstorlekarna. Alltså innan 1960 begränsades populationerna av jakten. 20 – 30 år senare då jakten i stort sett hade stoppats slog populationerna i taket och därför fick vi en minskning av populationerna.

För framtiden med tanke på mindre is finns det forskare som förutspår en fortsatt minskning.

Det man kan se av olika filmer med valrossar som rullar ned för klippor och dör kan närmast hänföras till olämpliga val av platser att klumpa ihop sig på.

En sovande valross på fel plats på en rysk ubåt, ej i tjänst.