Dagens bild 3 april 2019

Gudrun som domedagsprofet och klimataktivist

https://www.youtube.com/watch?v=txvxdBz6blE  i programmet Malou Efter Tio

Vad säger då Gudrun om klimatet. Vi måste var beredda att ta emot klimatflyktingar på våra breddgrader som ändå är möjliga att bo på när temperaturen gått upp två grader.

Detta uttalande påminner mig om James Lovelock, den välkände forskaren som är pappa till Gaia-idén, om att se jorden som en organism. Han skrev 2006 boken ”Gaias Hämnd” i vilken han beskriver att till år 2100 kommer ca 80 % av jordens befolkning att dö ut plus att många djurarter även kommer att försvinna som en följd av den stora temperaturuppgången. Den mänskliga civilisationen får bli uppbyggd på nytt i Arktisområdetför att resten av jorden är för varm. Nu har han gjort avbön för detta. Klimatet fick inte denna utveckling som han trodde.

Att medeltemperaturen går upp två grader behöver inte betyda att sommaren blir två grader varmare. Temperaturen har redan gått upp en grad och vi har fått en längre växtsäsong för att våren kommer tidigare och frosten på hösten kommer senare. Sådant påverkar medeltemperaturen. Dessutom är det så att vid Grönlands norra del har minimitemperaturen gått upp ca fem grader redan nu men vatten fryser till is lika bra vid -27 som vid -32 grader.

På en sådan plats som Jamaica som inte har höga berg är det minimitemperaturerna som stigit och därmed har medeltemperaturen gått upp.

Uppe i Uganda på Afrikas högplatå och uppe i bergsmassivet med Mount Stanley har även maximitemperaturen stigit.

Vid Afrikas ostkust där det är varmast som Dar Es Salaam och ett par andra platser visar rådata följande, avvikelsediagram.

Vid Afrikas västkust ex Angola och Nigeria.

Afrika är inte så varmt som man tror för större delen av länderna ligger på den stora högplatån men vid kusterna är det varmt. Därmed inte sagt att det finns platser vid kusten där temperaturen inte har gått upp.

Slutligen så jämför vi med vad den kände domedagsprofeten och forskaren Paul Ehrlich skrev i företalet i sin bok Befolkningsexplosionen 1971, s 11.

Det som hände var tvärtom fler och fler välfödda människor. Nu ska alltså Gudrun kvala in i samma kategori som domedagsprofet.