Dagens bild 29 mars 2019

Smältande glaciärer på spetsbergen

På 1930-talet skriver värdens främste glaciolog under mellankrigstiden, Hans W:son Ahlman:

För att närmare angiva arten och storleken av klimatförändringens inflytande på glaciärerna kan följande nämnas.

Den svensk-norska arktiska expeditionen 1931 konstaterade att inlandsisen på Nordostlandet, eller den stora ö som är belägen mellan Spetsbergen och Vitön, var stadd i utdöende. Våra efterföljare inom området, Oxfordexpeditionen1935–36, icke blott bekräftade detta utan fann även att huvudparten av isen verkligen var död. Genom noggranna undersökningar av den norsk-svenska Spetsbergsexpeditionen 1934 konstaterades, att Fjortonde juli-glaciären, som har en areal av 93 kvkm, under vintern 1933–34 tillfördes 79 millioner kubikmeter vatten i form av snö men att den sommaren 1934 förlorade 113 millioner genom smältning. Ett sådant deficit på 34 millioner kubikmeter i glaciärens materialhushållning eller budget är så stort, att fortsatte det under de närmaste decennierna, skulle glaciären icke längre existera i sin nuvarande utformning. Liksom flertalet andra glaciärer har Fjortonde juli-glaciärens ismassa för varje år blivit allt tunnare och dess kant har varit stadd i tillbakagång. Redan för ett kvartsekel sedan påpekade prof. G. De Geer, att de ändmoräner, som förekomma icke långt utanför de nuvarande glaciärbrämen, markera deras största utbredning sedan istidens slut. Detta stadium var för åtminstone ett stort antal av Spetsbergens glaciärer rådande så sent som under första hälften eller mitten av 1800-talet.

Läs vidare https://www.svd.se/under-strecket-1938-den-aktuella-klimatforbattringen

Läs också:

Ett försök att förstå den pågående “klimatgalenskapen” av Lennart Bengtsson

https://anthropocene.live/2019/03/17/ett-forsok-att-forsta-den-pagaende-klimatgalenskapen/

På Lars Berns hemsida!

Som avslutning skriver han: ”Det går faktiskt att leva på jorden även om temperaturen skulle gå upp litet mer än 0.5°C. Vi har ju utan allt för stora svårigheter redan överlevt en uppvärmning på en hel grad?”

Lennart Bengtsson

Det allra främsta som hänt vår jord under denna uppvärmning på en grad med mer CO2 i atmosfären är att jorden blivit grönare trots all stadsbebyggelse och nedhuggning av regnskog.

Just nu så leder Kina och Indien i den omvända processen.

Over the last two decades, the Earth has seen an increase in foliage around the planet, measured in average leaf area per year on plants and trees. Data from NASA satellites shows that China and India are leading the increase in greening on land. The effect stems mainly from ambitious tree planting programs in China and intensive agriculture in both countries.

Credits: NASA Earth Observatory

Vad gör man i Kina?

https://www.weforum.org/agenda/2018/02/china-army-soldiers-plant-trees/

Att plantera träd är också ett bra sätt att förbättra luftkvalitén och det är något som verkligen behövs i Kina.