Dagens bild 28 mars 2019

Klimatförändringar hör man talas om varje dag.
Vilka klimatförändringar ser vi i Sverige?

Vi har fått en längre växtsäsong!

Södra och norra Sverige

https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindikatorer/klimatindikator-vegetationsperiodens-langd-1.7887

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:948139/FULLTEXT01.pdf


Södra Sverige: Mellan 1960 fram till ca år 1995 varierar växtsäsongen mellan 190 och 200 dagar/år i. Efter detta har växtsäsongen varierat kring 210 dagar.

I slutet på 90-talet händer det något. Växtsäsongen blir längre, drygt 10 dagar.

I norra Sverige händer något liknande i mitten på 1980-talet. Frågan är om detta kommer att fortsätta. Hoppas det!

Hur lång var växtsäsongen på 1930-talet? Har inte hittat säkra uppgifter om detta ännu. Det var säkert något liknande. Vi hade en värmeperiod på 30- och 40-talen men den som är nu har varat längre tid.

Nederbörden då?

Tycks ha ökat något lite.

Extremnederbörden? Det är populärt att prata om extremväder. Enligt diagrammet var det en liten ökning mellan år 2000 och 2010.

Det går lite upp och ned men ingen tydlig ökad trend.

Blåser det mer? Med extremväder kommer mer hårda vindar.

Det blåser något mindre i södra Sverige (triangel 1 och 2)

Den totala solstrålningen har ökat! Rekord 2018. Visst vi hade en varm och torr sommar.

Globalstrålning är enligt SMHI: ”Den totala mängden solstrålning som träffar en horisontell (mark-)yta kallas globalstrålning. Globalstrålningen utgörs alltså av summan av strålningen direkt från solen och den diffusa strålningen från övriga himlavalvet, det vill säga solstrålning som spridits av atmosfärens molekyler och partiklar eller reflekterats av moln. Det som mäts vid varje tillfälle som instrumenten läses av kallas mer specifikt global irradians, vilket är den infallande strålningseffekten per ytenhet, och anges i enheten W/m².”

Alltså mer solstrålning som når marken. Varför? Solskenstiden ökar i hela landet, mindre moln kanske.

http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.75148.1455698149!/image/allsack_1983-lastyear.jpg_gen/derivatives/Original_1004px/allsack_1983-lastyear.jpg

Våren kommer tidigare över hela norra halvklotet. Diagram från Snowlabb Rutgers University, det universitet som håller koll på snöutbredningen i världen.

Fast jag måste säga att jag blev lite orolig då jag såg staplarna för 2017 och 2018. Hoppas för allt att det inte bara är en vändning på gång.

Vintermånaderna är fortfarande kalla i norr och kallast var det under 80-talet.

På 30-talet var det en värmeperiod runt norra halvklotet. Det kallades allmänt för klimatförbättringar då folk och forskare pratade om detta fenomen. Läs gärna om den store svenske glaciärforskaren Ahlmann.

Klimatförbättringarna och Hans W:son Ahlmann. Läs min sammanfattning

http://lagmansnatursida.se/scroll/Klimatforbattringarna%20och%20Hans%20W.pdf

När jag i skrivandets stund söker på Ahlmann hittar jag följande artikel från svenska dagbladet.

https://www.svd.se/under-strecket-1938-den-aktuella-klimatforbattringen

En artikel som först publicerades 1938. Mycket läsvärd än idag.

Varför pratade man på 1930-talet om klimatförbättringar?

Man hade minnen kvar sedan det kalla avslutet på 1800-talet, slutet på lilla istiden. Man förstod att när det blev varmare blev det samtidigt klimatförbättringar.