Dagens bild 27 mars 2019

Hur går det med den förnyelsebara energin? Kan den ersätta all fossil energi?

Det påstår aktivisterna på SVT att den kan göra!

 

Se https://www.svtplay.se/video/18124227/fossilbranschens-sista-strid  2 mån till. 

Igår kunde man läsa på text-TV:

Text-TV är mer sanningsenlig än aktivistprogrammen på Kunskapskanalen och Vetenskapens värld.

Den kraftiga utbyggnaden av vindkraft, bioenergi och solenergi har inte ens räckt till för att täcka ökningen av energibehovet i år eller även för den delen tidigare år.

I programtexten kunde man läsa ”Vetenskapsjournalisten Jens Ergon ger sig ut på en resa i en energivärld på väg att vändas upp och ned.” Denne aktivist gjorde ett program som han kallade ”Fossil branschens sista strid” när inte ens den första striden har börjat.

Världens ökande befolkning behöver energi till ett bra pris. För att tillfredsställa behovet så gäller fossil energi.

Fast satsningarna på fjärde generationens kärnkraft borde ökas tycker jag.