Dagens bild 19 mars 2019


Tapirer bra för sönderhuggda och brända skogar

Nyligen har man funnit att sydamerikanska låglandstapirer är bra för att dessa skogar ska börja växa igen så snabbt dom möjligt. Man fann ett de gillar att vara mer i dessa skogar än i orörda skogar. De lämnar mer spillning efter sig med frö i.

Kanske dags att börja föda upp tapirer.

Läs mer

https://news.mongabay.com/2019/03/tapirs-could-be-key-in-helping-amazon-forest-come-back/

The team said their data suggest that tapirs are important to helping forests grow back through natural regeneration, which is “the cheapest and usually the most feasible way to achieve large-scale restoration of tropical forests,” they write.

Detta upptäckte man med hjälp av kamerafällor.