Dagens bild 11 mars 2019

Vad var det som startade renässansen?

Vi presenterar Professor Simon Schama, Columbia University, NY, som är helt fascinerad av byggandet av kupoler. Redan under romartiden byggdes det kupoler som Panteon i Rom, idag en stor sevärdhet. Sedan under 500 talet byggdes Sofiakyrkan i Konstantinopel. Men under medeltiden återupptogs byggandet av stora kupoler som den stora katedralen i Florens som den kanske mest berömda och spektakulära. I samma storleksordning som Panteon fast betydligt högre upp.

I detta TV–program https://www.svtplay.se/video/21354470/civilisationens-historia-den-skapande-manniskan/civilisationens-historia-den-skapande-manniskan-sasong-1-avsnitt-5?start=auto som du kan se på SVTplay påstår denna professor, som har mycket bra meriter, att för att förstå det vi kallar renässansen, återupplivandet av den klassiska konsten, måste vi österut till den muslimska världen, till det osmanska riket. Se hans påståenden nedan.

Om vi ska få en känsla…..

Till det osmanska muslimska riket enligt honom.

Jag blev väldigt förvånad över nonchalansen som denne professor visar det bysantinska riket.

Det var lärde män från Bysans som startade renässansen i Italien. På följande Wikipediasida kan du även ta del av vilka det var. https://en.wikipedia.org/wiki/Greek_scholars_in_the_Renaissance

Läs gärna om Chrysoloras https://en.wikipedia.org/wiki/Manuel_Chrysoloras  som blev inbjuden till Italien av Florens Kansler/Borgmästare Salutati. Han besökte Florens i slutet av 1300-talet och startade grekiskundervisning och översättning av de klassiska grekiska författarna.

Se också  https://www.the-orb.net/encyclop/late/laterbyz/harris-ren.html

Nu var det så att Bysans spelade en väldigt stor roll när det gällde att förmedla den grekiska vetenskapen och kulturen till tre andra kulturer 1. den islamiska världen 2. Västeuropa/Italien och till 3. Ryssland/Ukraina.

Araberna som kom från Mecka och Medina hade inget att tillföra världen av konst och vetenskap. De var som ett enda stort läskpapper. Den första stora dynastin efter de fyra första kaliferna nämligen Umayyadernai Damaskus och sedan i Spanien sög upp allt från Bysans av arkitektur, vetenskap och administration.

Abd al Malik började med sina byggnadsverk i bysantinsk stil och det främsta var Klippmoskén i Jerusalem. Pilgrimfärderna till Mecka innebar precis som idag inkomster för köpmännen i Mecka och det ville Abd al Malik ändra på. Han ville minska Meckas inflytande och det var ett av de främsta skälen till att han lät bygga en moské på tempelberget. Det var folk från Bysans som ställde sina kunskaper till förfogande och det var kristna hantverkare från Syrien som gjorde själva byggnadsarbetet.  På så sätt fortsatte det, nya stora moskéer i bysantinsk stil. Samma sak när en stor moské byggdes över Muhammeds hus i Medina. Hantverkare tvångsutskrevs från Syrien och Egypten. Araberna på plats kunde inte bygga sådana storverk.De hade byggt den fyrkantiga Kababyggnaden och det finns rester av liknande fyrkantiga tempelbyggnader från förislamisk tid. Som templet i Huqqa.

Det finns mycket att läsa om hur de umayyadiska kaliferna byggde i bysantinsk stil. När arkeologer gräver ut lämningar från denna tid är det ibland svårt för dem att veta om det är kristna eller muslimska byggnadsverk.

Abbasiderna, kaliferna i Bagdad gjorde motsvarande med den persiska kulturen. År 762 grundades Bagdad av kalifen al-Mansur. På fädernesidan kunde han härleda sin släkt till Muhammed. Men han var beroende av persernas kunskap och inflytande. Hans sonson Harun al Rashid får sin utbildning i Merw (en stad i Centralasien längs sidenvägen) och han är propersisk. Han är vetenskapligt intresserad och från Merw kommer nu översättare av astronomiska verk. De översätter persernas astronomiska verk. Men vissa astronomiska förteckningar/observationer förs fortfarande på persiska och det fortsättes med det under en lång tid framåt.Ytterligare astronomiskt material kommer från Indien och till en viss del är detta grekisktinfluerat. Det är ministrar från den Barmakidska familjen som härrör från Merw som förmedlar mycket av dessa kontakter. Adminstrationen som utgår från Bagdad skapas efter persiskt mönster precis som umayyaderna i Damaskus ordnade sin administration efter bysantinskt mönster. Ledande personer inom administrationen och armén är perser. De sände också delegationer till Konstantinopel för att dammsuga staden och dess bibliotek efter grekisk naturvetenskap. Dessa verk översattes först av nestorianska kristna till arabiska.

Bysans var den stora bevararen och förmedlaren av den klassiska grekiska kulturen och vetenskapen till eftervärlden. https://en.wikipedia.org/wiki/Byzantine_science I det bysantinska riket hade vi flera renässansperioder då man tittade tillbaka på den klassiska grekiska perioden extra mycket.

https://en.wikipedia.org/wiki/Macedonian_Renaissance

I detta TV-program ser man i början mycket på arkitekturen. Arkitekturen i den osmanska världen kom att präglas mycket av en person, Mimar Sinan av grekisk/armenisk härkomst från Anatolien. Växte upp som kristen men blev muslim. Som ung grabb hette han Josef. Han kopierade den bysantinska stilen med kupoler till en mängd moskéer och därför har praktiskt taget alla moskéer som byggs idag kupoler. Han blev det osmanska rikets störste arkitekt. Han står bakom byggandet av många offentliga byggnader. ”Sinan tillskrivs med säkerhet 81 fredagsmoskéer för gemensamhetsgudstjänster, 50 mindre moskéer, 55 skolor, 34 palats, 33 offentliga bad och 19 mausoleer. Därtill ritade han bland annat sjukhus och broar”.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Mimar_Sinan

Varför blev han muslim?

Svaret finner vi här:

https://www.weloveist.com/the-greatest-architect-koca-mimar-sinan

“However, he was born into an Armenian or Greek family as a Christian and was converted to Islam due to the back then very popular method of “devsirme”. You see, this was a widespread tradition in which a delegation of the Janissaries, the Ottoman imperial army, would visit different areas and cities in the Empire and ‘pick’ young Christian boys which showed promise on the prospect of a career in the army. They then would be taken to Constantinople, where they were converted to Islam and were to start a career within the army.”

Vad innebar devsirm-systemet? Unga intelligenta kristna pojkar valdes ut som en beskattning. De tvångsomhändertogs av den osmanska militären. Det tvångskonverterades till islam, lärdes upp till militärer och ämbetsmän. Som militärer utgjorde de de välkända Janitsjarerna.”Predominantly Serbs, Greeks, and Albanians were recruited. Jews, Gypsies, Kurds, Persians, and Turks could not be devsirme”, Från början innefattades också greker från Anatolien, nuvarande Turkiet. Ingen som redan var muslim förslavades på detta sätt.“Those who tried to hide children from the officers were strictly punished. Villagers sometimes attempted to prevent the village boys from being conscripted by falsifying baptism registers, circumcising them, or declaring them married”. Mer om detta se:  länk

”Dessa pojkar (vanligtvis i åldrarna 6 till 14) togs från sina föräldrar och gavs till turkiska familjer i provinserna för att lära sig turkiska och turkiska seder, samt studera islam. Rekryterna blev indoktrinerade i islam, tvingades genomgå omskärelse och övervakades dygnet runt av eunucker. De underkastades hård disciplin, var förbjudna att odla skägg, utöva något annat yrke än soldatens och fick inte gifta sig. Som följd av detta var Janitsjarerna extremt väldisciplinerade trupper, och upptogs i askeriklassen, de förnämsta medborgarna, eller militärklassen. Janitsjarerna var näst efter sultanen i rangordningen inom imperiet.” https://sv.wikipedia.org/wiki/Janitsjarer

Varför gjorde man så här mot de kristna till stor bedrövelse för föräldrarna? Sutanen litade inte på sitt eget folk, sina muslimer!Man behövde personer som var helt lojala mot sultanen och det fick man genom denna hårda uppfostran och hjärntvätt.

I denna TV-serie berättas det också om Mimar Sinan, en person som fick genomgå denna behandling.

TV-programmet säger att han konverterade. Den engelska speakern säger samma sak.

Varför vill detta TV-program dölja vad som verkligen hände?

Vad är det för skillnad på att konvertera och bli tvångskonverterad? En viss skillnad eller hur!

Varför är det ironiskt att denna Sinan tvångskonverterades och sedan blev den störste arkitekten? Mer tragiskt tycker jag.

Varför döljs Bysans stora roll för renässansen?

Varför inte göra ett TV-program om Bysans roll för renässansen i Europa och för den arabiska kulturen?

Några frågor att ställa till TV:s Kunskapskanalen och exempelvis Asta Dalman

https://vipatv.svt.se/204/notiser/arkiv-for-notiser/2016-11-23-asta-dalman---ny-chef-for-kunskapskanalen.html

Om Wikipedia som används i detta inlägg.

https://www.cnet.com/news/study-wikipedia-as-accurate-as-britannica/

Läs gärna dessa böcker