Dagens bild 6 mars 2019

Läs gärna Skogseko, en tidning från Skogsstyrelsen!

S 38

http://62.13.72.13/fb/SkogsEko/Skogseko%20nr%201%202019/HTM/38/index.html

Nu täcker regnskogar över 50 % av landets yta. Skydd av skogar och plantering av träd har fått detta resultat. Men en del sekundära skogar huggs ned igen, ved behövs. Men får de bara växa upp igen så frodas djurlivet även om inte så mycket kol lagras. Uppväxande regnskogar har en extra stor biologisk mångfald.

Vad jag inte visste är att apelsinskal är bra för att återskapa regnskogar. Se https://www.newsner.com/haftigt/han-kastar-ut-tusentals-ton-apelsinskal-i-skogen-16-ar-senare-forbluffas-varlden-over-resultatet/

12000 ton apelsinskal deponerades på nedhuggen regnskogsmark efter en idé av ett par forskare.

Vad blev då resultatet? Efter 16 år återvände forskarna.  ”De visste att de var på rätt plats – men landskapet såg helt annorlunda ut. Det var då de insåg vad apelsinskalen hade åstadkommit. Under 16 år hade apelsinskalen förmultnat och lagt grunden för att nytt liv kunde frodas i det pånyttfödda landskapet.

Skogen hade fått helt nytt liv, träden stod stora och starka och flera nya arter av vesslor hade hittat till platsen”.

Kol i marken är bra för alla jordar!