Dagens bild 4 mars 2019

Jorden fortsätter att bli grönare! Kina och Indien leder.

De har börjat med mycket ambitiösa trädplanteringsprogram. Läs vidare

https://earthobservatory.nasa.gov/images/144540/china-and-india-lead-the-way-in-greening

Tyvärr finns det områden där grönskan minskar.

Vill du veta mer om jordens ökande grönska kan du läsa här:

 http://www.lagmansnatursida.se/dbarkiv/2017/vecka39/db17v3925.htm