Dagens bild  1 mars 2019

 

I dagens bild 19 dec beskrev jag hur Aftonbladet saknade förståelse för hur ett deltalandskap förändras. Flodarmar ändras, nytt land bildas och annat land eroderar. Det som är normala företeelser i ett deltalandskap beskriver de som klimatförändringar.

Se http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2018/vecka51/db18dec18.htm

Nu har vi bra material från Nasa som visar hur ett deltalandskap förändras.

Först en bild från Google maps:Norrifrån kommer Brahmaputra och där markeringen för PadmaRiver står är i själva verket fortsättningen på Ganges. Den mindre floden som kommer norrifrån i det inringade området heter Meghna och det är också namnet på resten av flodfåran ut i Bengaliska viken.

 

Första bilden över Padmafloden är från år 2000.

Andra bilden är från 2018.  Vi ser att både stora och små flodfåror ändrar riktning.

Titta gärna på följande länk så ser du hur det ändras över flera decennier med början 1988.

https://earthobservatory.nasa.gov/world-of-change/PadmaRiver

Kolla hur den inringade bilden förändras. Här är en förstoring från Google Maps och deras satellitbild. Du ser åkrarna på bilden. Men för några år sedan såg det inte ut så här. Man får hela tiden anpassa sig efter förändringarna och flodernas erosion. Vem äger marken? Det är nog svårt att tala om äganderätt här. En åker som finns ett år kanske inte är kvar nästa år.