Dagens bild 8 februari 2019

 

Förra hösten dök den heltäckande slöjan upp i min skola för första gången och samtidigt skickade vår skolledning ut Skolverkets anvisningar hur vi ska förhålla oss till detta. Visst det är olämpligt med sådan klädsel vid kemilabbar kunde vi läsa men för övrigt skulle vi ta hänsyn till detta plagg.

Det var märkligt att läsa Skolverkets anvisningar. Vi hade fått höra många gånger hur viktigt det var att ha rätt värdegrund, med jämställdhet, självständighet och att inte diskriminera någon. Nu helt plötsligt var den egna värdegrunden inte längre så viktig, när ett uttryck för en annan värdegrund dök upp. Nu skulle vi alltså ta hänsyn till en diskriminerande struktur från en annan kultur, en struktur som vill osynliggöra flickor och kvinnor i det offentliga rummet.

Vi lärare reagerade starkt på detta och undertecknad fattade pennan och påpekade för alla på skolan hur Skolverkets anvisningar stred mot den egna värdegrunden, som vi fått veta var så viktig. Rektorn svarade att hon inte kunde gå emot Skolverkets anvisningar och att vi måste förhålla oss till detta men att vi hade yttrandefrihet i denna sak.

Det första skrivelsen har sedan dess blivit utökad. Den har blivit granskad av en juridikprofessor ifrån Lund.

Den har skickats till ministrar, riksdagsmän och andra politiker.

Nu lägger jag ut den till allmänt beskådande och den är fri att sprida vidare.

Se http://lagmansnatursida.se/sloja%20och%20vardegrund.pdf