Dagens bild 5 februari 2019

Detta är lake Yoa, en av 18 sjöar i norra Tchad, mitt i Saharaöknen.

Lokalbefolkningen kallar dessa sjöar Chargoggagoggmanchauggagoggchaubunagungamaugg

Sedimenten på botten har en mycket intressant historia att berätta. Sahara var grönt under ca 3000 år mellan 8,500 and 5,300 B.C. då det var som varmast efter den stora istiden. När det blev kallare skedde det små förändringar undan för undan och Sahara kom att torka ut. Folk flyttade mot det som idag är Sudan och Egypten och bosatte sig i Nildalen.

Avdunstningen är mycket häftig här men under sjöarna finns det underjordiska vattenreservoar som gör att inte sjöarna torkar ut. Man har inte som i fallet med Tchadsjön använt vatten till bevattning och Tchadsjön har inte dessa stora underjordiska vattenreservoarer. Tchadsjön är beroende av vattentillförsel via floder speciellt Sharifloden som rinner upp i Centralafrikanska Republiken. När vatten togs från detta tillflöde för bevattning började Tchadsjön alltmer att torka ut. Samma fenomen som Aralsjön vilken ligger på gränsen mellan Kazakstan och Uzbekistan.

En forskare som jobbat med detta är: Stefan Kröpelin, geographer and geologist who, after his training at the Free University of Berlin, has been working at the Institute for Prehistory and Early History in Cologne since 1995. He is one of the most renowned expedition researchers in the field of “Climate, Cultural, and Landscape Change in Arid Africa,” and is best known for his scientific travels to Sudan and Chad.

Bilderna nedan är tagna från hans föreläsning om denna intressanta historia.

Grottmålningar i sjöns närhet.